Східнослов'янська економічна думка: eкономіка в духовно-моральному і соціокультурному вимірі. Російське економічне диво. Джерела та парадокси, страница 19

Таблиця 11.4 – Доходи и витрати Росії за період 1908-1912 рр., в млн золотих крб [10]

Показник

Роки

1908

1909

1910

1911

1912

Доходи, млн. крб

2,418

2,526

2,781

2,952

3,104

Витрати, млн. крб

2,388

2,451

2,473

2,536

2,669

Перевищення доходів над витратами, млн. крб

30

75

308

416

335

За останні 10 років до Першої Світової війни перевищення державних доходів над витратами становило 2400 млн крб. Ця цифра виглядає тим більш значною, що за царювання Імператора Миколи II були знижені залізничні тарифи і скасовані викупні платежі за землі, що відійшли в 1861 році до селян від їхніх колишніх поміщиків, а в 1914 році, з початком війни, і всі види питних податків [67, С.489].

У 1914 році в Державній Ощадній Касі було вкладів на 2236 млн крб. Сума внесків і власних капіталів в дрібних кредитних установах (на кооперативних засадах) становила в 1894 році близько 70 млн крб; у 1913 році – близько 620 млн крб (збільшення на 800%), а до 1 січня 1917 року – 1200 млн крб [10].

Прогресивне зростання добробуту населення наочно доводиться наступною таблицею вкладів у державні ощадні каси (таблиця 11.5).

Таблиця 11.5 – Вклади в державні ощадні каси [10]

Рік

Кількість відкритих рахунків

Вклади в крб

1894

1.664.000

330.300.000

1895

1.907.000

367.900.000

1896

2.190.000

409.400.000

1897

2.448.000

465.700.000

1898

2. 792.000

537.300.000

1899

3.145.000

608.300.000

1900

3.551.000

661.900.000

1901

3.949.000

723.300.000

1902

4.369.000

784.000.000

1903

4.854.000

860.000.000

1904

5.127.000

910.600.000

1905

4.988.000

831.200.000

1906

5.665.000

1.035.000.000

1907

6.210.000

1.149.000.000

1908

6.210.000

1.207.000.000

Примітки:

Спад в 1905 р. - результат російсько-японської війни і бунту.

Російські люди багатіли своєю працею. За 1894-1914 роки сума вкладів населення в ощадних касах збільшилася в сім разів. Сума внесків і власних капіталів в дрібних кредитних установах за 1894-1917 роки зросла в 17 разів. Вклади в акціонерних комерційних банках за 1895-1915 роки – в 13 разів.

2.5 Рівень життя населення

Стрімке економічне зростання і якісні трудові ресурси, що динамічно розвивалися, дали багаті плоди. Народний дохід Росії, за найменшою оцінкою, зріс з 8 млрд крб у 1894 році до 22-24 млрд крб в 1914 році, тобто майже в три рази. Середньодушовий дохід подвоївся. Особливо високими темпами зростали доходи робітників у промисловості. За чверть століття вони зросли не менше ніж у три рази [67, С.488].

Академіку С.Г. Струміліну вдалося довести, що на початку ХХ століття заробітки російських робітників були одними з найвищих у світі, займаючи друге місце після заробітків американських робітників (не нижче 85% американського) [59, С.489]. Ось хід його міркувань. Середній річний заробіток в обробній промисловості США за цензом 1914 року досягав 573 дол. на рік, 11,02 дол. на тиждень, або 1,84 дол. в день. У перерахунку на російську валюту за паритетом покупної спроможності денний заробіток американського робітника склав 3 крб 61 коп. золотом. У Росії за масовими даними 1913 року річний заробіток робітників грошима і натурою дорівнював за 257,4 робочих дня 300 крб, тобто не перевищував 1 крб 16 коп. на день, не досягаючи, таким чином, і третини (32,2%) американської норми. Звідси і робилися зазвичай поспішні висновки щодо різкого відставання рівня життя робітників Росії від американських стандартів. Але, з урахуванням порівняльної вартості життя в цих країнах, висновки будуть іншими. При порівнянні цін на найважливіші харчові продукти в Росії і США виявляється, що в США продукти коштували у три рази дорожче, ніж у Росії. Спираючись на ці порівняння, можна зробити висновок, що рівень реальної оплати праці в промисловості Росії слід оцінити не нижче 85% американського. Реальний рівень оплати праці в промисловості Росії був досить високий і випереджав рівень оплати праці в Англії, Німеччині, Франції [68].