Східнослов'янська економічна думка: eкономіка в духовно-моральному і соціокультурному вимірі. Російське економічне диво. Джерела та парадокси, страница 17

1

2

3

4

5

6

Худоба, у млн. голів:

- коней

- рогатої худоби

1895

1895

26,6

31,6

1914

1914

37,5

52

141

165

Вугілля – млн. пудів

1895

466

1914

1983

426

Нафта – видобуток, млн пудів

1895

338

1914

560

166

Сіль – видобуток, млн. пудів

1895

85

1913

121

142

Цукор:

посів буряка, тис. десятин

вироблення цукру, млн. пудів

1894

1894

289

30

1914

1914

729

104,5

252

348

Бавовна:

площа посіву, тис. десятин

збір, млн. пудів

1894

1894

150

3,2

1914

1914

675

15,6

450

488

Видобуток золота, в пудах

1895

2576

1914

3701

144

Видобуток міді, тис. пудів

1895

395

1915

1878

475

Видобуток чавуну, млн. пудів

1895

73

1914

254

348

Виплавка заліза, сталі, млн. пудів

1895

70

1914

229

327

Марганець, млн. пудів

1895

12

1914

55

458

Золотий фонд, млн. пудів

1894

648

1914

1604

248

Торговий флот, тис. тонн

1894

492

1914

778

158

Примітка: 1 пуд = 16,38 кг, 1 десятина = 1,0925 га.

У період між 1890 і 1913 рр. російська промисловість вчетверо збільшила продуктивність. Її дохід не тільки майже зрівнявся з надходженнями, одержуваними від землеробства, але товари покривали майже 4/5 внутрішнього попиту на мануфактурні вироби [10].

Необхідно зазначити, що бурхливому розквіту економіки сприяло те, що розвивались різні форми господарювання, як нові, притаманні розвитку акціонерних форм, так і засновані на сполученні приватної ініціативи і колективних форм господарювання.

Про зростання акціонерного капіталу свідчать дані, наведені у таблиці 11.2.

Таблиця 11.2 – Кількість нових акціонерних товариств

Рік

Число нових акціонерних товариств

Капітал, в млн. крб.

1910

104

119,3

1911

166

185,3

1912

202

233,5

1913

240

403,1

Тільки за чотири роки до 1-ої Світової війни кількість знов заснованих акціонерних товариств зросла на 132%, а вкладений у них капітал – майже вчетверо. Це видно з таблиці 9.2 [10]. Але ще найбільш бурхливим був розвиток кооперативного руху.

2.3 Розвиток кооперації

Господарська ініціатива сприяла нечувано швидкому розвитку кооперації. До 1897 р. в Росії налічувалось усього близько сотні споживчих товариств з невеликою кількістю учасників і кілька сотень дрібних ощадно-позичкових товариств. У 1897 р. було видано статут споживчих товариств, для їх відкриття було достатньо дозволу місцевої влади. У тому ж році були засновані перші кредитні товариства за сприяння держави або земства. Ці заходи сприяли розвитку кооперації.

Вже до 1904 р. існувало близько 1000 споживчих товариств та близько 1500 кооперативних кредитних установ. Але справжній розквіт кооперації почався після 1906 р. Кооперація, як у вигляді торгової організації, так і у вигляді органів дрібного кредиту, з міст поширювалася і в села. І у 1912 р. число споживчих товариств наближалося до 7000, тобто за 5 років збільшилося у 6 разів. Причому сільські кооперативи становили 2/3 загальної кількості кооперативів і кількість їх зросла у 12 разів.

Окремі кооперативи мали обороти в кілька млн. крб. Так, Московський союз споживчих товариств до 1914 р. об'єднував до 800 кооперативів із загальним оборотом в 10,5 млн крб і займав 5 місце серед кооперативів розвинених об'єднань Європи.