Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 8

4  Инновационный менеджмент: Учеб. для студентов вузов / Под ред. С.Д Ильенковой. – М.: Изд. об-ние “ЮНИТИ”, 1997. – 327 с.

5  Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. – М.: ИНФОРМ, изд. дом “Филинъ”, 1997. – 326 с.

6  Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

7  Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное предпринимательство: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 237 с.

8  Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинженеринг инновационного предпринимательства: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. - 416 с.

9  Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. К: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 514 с.

10  Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1999. – 208 с.

11  Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 624 с.

12  Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. - 2е изд., доп. – М.: Издательство РДЛ, 2001. – 352 с.

13  Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 416 с.

14  "Длинные волны" Н.Д. Кондратьева.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kicbi.karelia.ru/innovation/dlinnie_volni.html

15  Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації (ч.1)13.07.2007  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/1119

16  Діяльність державної системи правової охорони інтелектуальної власності за 2000-2007 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/ukr/about/statistic/zvit2007/

17   Заява про розгляд інноваційного проекту та форми інноваційного проекту. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України 23.11.2007 N 1032. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/1158

18  Державне підприємство "Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи" [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/reestr/?kod=24590746

19  Без інноваційного розвитку немає майбутнього. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/1167051946.html

20  Світові інновації: погляд журналу The Economist [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innovations.com.ua/ukr/innovations/148/0/118/

21  Инновационные стратегии Intel //Мобильные телекоммуникации. – 2001. -  №5  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mobilecomm.ru/view.php?id=243

22  Бізнес-інкубування та інноваційні центри: сучасні технології підтримки підприємництва і розвитку інноваційної економіки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.academia.org.ua/index.php?p_id=53&id=563

23  Кузьменко О. Особливості національної інноваційної системи України  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11144

24  Стратегія Блакитного Океану [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://innovations.com.ua/ukr/innovations/148/0/125/

25   Трифилова А. А.  Оценка инновационной активности предприятия [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://transfer.eltech.ru

26  Бурлакова І.  У погоні за інноваціями. 04.11.2005  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/i725

27  Огляд поточних тенденцій інноваційного розвитку  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/rubrika/011.htm#a1

28  Каракай Ю.  Без інноваційного розвитку немає майбутнього . джерело: «Голос України», №245, 26.12.2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/i1001

29  Ціхан Т. Інноваційна інфраструктура: досвід створення бізнесів-інкубаторів. 26.07.2004. джерело: «Теория и практика управления», N7, июль 2004. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/group11/i404