Програма курсу і завдання до самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності", страница 11

Рік

Грошові потоки, тис. грн

Проект 1

Проект 2

0

-1300

-1300

1

200

300

2

500

650

3

600

900

4

700

900

5

1300

600

Приклад 2

Оцінити за критеріями NPV та PI проекти, якщо вартість капіталу складає 17%. Чи зміниться ваше рішення, якщо проект А оцінено як більш ризиковий, і до середньої вартості капіталу 17% додається премія за ризик 2%.

Таблиця – Розрахунковий грошовий потік

Рік

Грошові потоки, тис. грн

Проект А

Проект Б

0

-11000

-11000

1

6000

6000

2

7000

8000

3

7000

4000

Приклад 3

Фірма розробила 3 альтернативні варіанти інвестицій у промислове обладнання та обіговий капітал з метою вироблення та реалізації удосконаленого виробу протягом 7-ми років після впровадження, а саме: перший – використання існуючої технології; другий – використання більш досконалої новітньої, але більш дорогої, технології; третій – використання новітньої технології з одночасним збільшенням випуску продукції.

Необхідно оцінити варіанти за показниками ефективності інноваційних проектів – NPV, PI, IRR. Обрати найбільш вигідний варіант. Як додатковий критерій вибору прийняти до уваги: а) обмеженість власного капіталу і труднощі отримання позикових коштів; б) прагнення фірми до завоювання додаткової частини ринку за умов забезпечення нормативного рівня прибутковості.

Таблиця – Вихідні дані

Проект

Норматив прибутковості, %

Чисті інвестиції, тис. грн

Чистий грошовий потік, тис. грн

1 Стандартний

18

320

170

2 За новітньою технологією

18

400

190

3 Зі збільшенням випуску

18

750

220

Приклад 4

Оцінити NPV взаємовиключних проектів з урахуванням ризику, якщо ціна капіталу складає 15%, обсяг інвестицій у проект А – 50 млн. грн, у проект Б – 40 млн. грн. Міра ризику надходження грошових доходів встановлена експертним шляхом і складає відповідні значення за роками реалізації проекту.

Таблиця – Вихідні дані

Рік

Проект А

Проект Б

Розрахунковий грошовий потік, млн. грн

Значення ймовірності

Розрахунковий грошовий потік, млн. грн

Значення ймовірності

1

22,0

0,9

17,0

0,9

2

22,0

0,9

23,0

0,75

3

18,0

0,8

23,0

0,75

4

18,0

0,75

12,0

0,6

Приклад 5

Проаналізувати доцільність інвестування коштів у проекти А, Б, В за умови, що проекти Б та В є взаємовиключними, а проект А – незалежним. „Вартість” джерела інвестування складає 24%.

Таблиця – Вихідні дані

Проект

Обсяг інвестицій, тис. грн

Грошовий потік за роками, тис. грн

1

2

3

А

500

600

300

300

Б

500

390

590

900

В

500

700

400

390

Приклад 6

Інвестиційні витрати за проектом дорівнюють 2300 тис. грн. Чисті грошові надходження за роками реалізації проекту – 530 тис. грн кожного року протягом 7-ми років.

Передбачається наступна структура фінансування інвестицій.

Таблиця – Вихідні дані

Джерело інвестицій

Вартість джерела, %

Сума фінансування, тис. грн

Власні кошти

14,0

2000

Позикові кошти

29,0

300

1 Чи може бути профінансований проект за наведеною структурою фінансів?

2 Визначити максимально припустиму вартість капіталу, за рахунок якого може бути профінансовано проект.