Програма курсу та рекомендації до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Економіка і організація невиробничої сфери», страница 5

 10. Який вид послуг ЖКГ найчастіше збитковий

     а / квартплата

     б/ опалення

     в/ водопостачання

     г/ електропостачання.

Задача 1

На 1 марта отчетного года на расчетном счете  пр-я по выпискам казначейства было 11246 грн . В течении месяца пр-е получало финасирование

-15 марта в сумме  85600 грн;

-25 марта в сумме 120300 грн.

Фактические расходы пр-я за март составили 245800 грн. По безналичным перечислениям с расчетного счета было снято 182974 грн., наличными было получено 21050 грн. Рассчитать остаток денежных средств пр-я на 1 апреля отчетного года.

Решение:

Кассовые расходы составили

Кр=182974+21050=205900 грн.

Финансирование

Ф=85600+120300=205900 грн

Остаток средств на 1 апреля

О=1246+205900-204024=13122 грн.

Задача 2

Визначити потребу школи в засобах на купівлю канцелярських товарів, якщо норма розходу на одного учня: 1-4 класів 25 гривень, 5-8 класів – 40 грн, 9-11 класів –56 грн. Чисельність учнів 1-4 класів 320 людей, 5-8 – 285 людей, 9-11  -  230 людей.

Розв”язок

Потреба в засобах

П=25х320х40х285х56х230=32280 грн.

Задача 3:

Розрахувати середньоспискову чисельність продавців торгового центру, якщо іх чисельність по датах на протязі року склала, на 1 січня – 132 люд.,

1 квітня – 148 люд., 1 червня – 144 люд., 1 серпня – 162 люд., 1 жовтня – 155 люд., 1 листопада – 140 люд.

Розв”язок

Ч=132х3+148х2+144х2+162х2+155х1+140х2 / 12 = 145 люд.

Задача 4

Розрахувати вплив факторів на витрати туристичноі фірми по оплаті праці гідів

Показник                                                                          !План    !    Факт       ________________________________________________________________

1. Вартість 1 години роботи гіда, грн                                    !   6,0      !     6,5

2. Час екскурсіі, год                                                                 !   2,0      !     2,2

3. Число екскурсій за період                                                   !   30       !     38

Розв”язок

Витрати фірми на оплату гідів

План : 6х2х30=360 грн

Фактичний :6,5х2,2х38=543,4 грн

Зміна 543,4-360= +183,4 грн

Зміна витрат на оплату за рахунок

-числа екскурсій Δ 3/Е/= /38-30/х6х2=96 грн

-час екскурсій Δ 3/Т/= /2,2-2/х6х38=45,6 грн

-вартість 1 години роботи гіда

Δ 3/Р/=/6,5-6/х2,2х38=41,8 грн

Задача 5

Розрахувати середню ціну на послуги ательє по ремонту побутових пристроів

Вид ремонту                                                    !Кількість одиниць!Ціна,грн   !

1. Дрібний ремонт                                           !       25                    !     6,0       !

2. Середній ремонт                                          !                               !     8,6       !

3. Великий ремонт                             

    -без заміни механізму                                 1        45                   !      30      !

    -з заміною механізму                                  !         12                   !      62      !

Розв”язок

Всього відремонтовано одиниць

25+32+45+12=114

середня ціна

6х25+8,6х32+30х45+62х12 / 114 = 22,1 грн

Задача 6

Розрахувати чисельність медичних сестер, обслуговіючих фізіотерапевтичну апаратуру, якщо в одному кабінеті можна розположити 6 апаратів, кабінети працюють в дві зміни. Загальна кількість апаратів 28.

Розв2язок

Кількість кабінетів : 28:5=5

Чисельність медсестер : 5х2=10 люд.

Тематика контрольних робіт з дисципліни

1.  Оцінка рівня розвитку невиробничоі сфери :освіти, наука,медиціна, культура, торгівля и т.п.

2.  Комерційні підприємства невиробничоі сфери.

3.  Некомерційні підприємства невиробничоі сфери.

4.  Оцінка впливу, форми власності на розвиток організацій невиробничоі сфери.

5.  Роль невиробничоі сфери в розвитку держави.

6.  Особливості функціонування підприємств бюджетноі сфери.