Програма курсу та рекомендації до самостійного вивчення курсу з дисципліни «Економіка і організація невиробничої сфери», страница 4

а/ соціальних ;                    в/ обслуговуючих;

б/ фінансових;                     г/ державного правління.

7.  В структурі основних засобів закладів медицини найбільша питома вага займає група:

а/ будівлі;                    б/ машини і обладнання

в/ передавальні пристроі         г/ інструмент     

8. Чим більший розряд медичного робітника тим його тарифний коефіцієнт

а / вищий;       б / нижчий ;      в/ рівний розряду.

9.До факторів колективного характеру , які діють на людину не відносяться:

    а/ умови оплати ;       б/ рівень освіти;

    в/ професійна підготовка ;  г/ порядність

10  .Який документ не входить в особисту справу кожного робітника медичного закладу

а / анкета ;  

б / копія документа про освіту

 в /копія наказу про призначення на посаду

 г / номер рахунка по заробітній платі.

Тема 6 Економіка і організація туризму і культури

Основні типи туристичних організацій.

Туристичний бізнес в Украіні /*/.

Показники якості роботи туристичних фірм.

Фонди туристичного бізнесу.

     Інноваціі в туризмі.

     Основні види установ культури /*/.

     Показники обсягу і якості роботи культосвітних організацій.

     Перспективи розвитку установ культури.

     Література

     Основна : 6; 12 ;

     Додаткова : 18 ; 23; 25; 28; 30.

Питання для самоконтролю:

1.  Які типи туристичних організацій ви знаєте?

2.  В яких містах /районах/ Украіни розвинутий туристичний бізнес?

3.  Назвіть головну місію таких невиробничих організацій, як НІІ, музец, дитячий сад, санаторій.

4.  Які показники характеризують якість роботи туристичноі фірми /закладу культури/?

5.  В чому заключається особливість обліку основних засобів в організаціях культури з точки зору економіки?

6.  Будинок відпочинку відносяться до закладів:

а / соціальних;                   в/обслуговуючих;

б/ фінансових;                    д/державного управління.                           

7.  До організацій культури не відносяться:

а/ музеі;               в/художній салон;

б/ театри;             г/санаторіі.

8. В яких закладах культури можуть бути основні фонди на які не нараховується знос?

  а / мезей                в/ виставочний зал

  б/ кінотеатр           г/ публічна бібліотека.

9.В яких закладах найбільш активно використовується ціновий маркетинг?

   а/ освіти;        б/ туризму і відпочинку;

   в/ медицини;   г/ державного регулювання.

11. В якому закладі повинен бути найбільша питома вага бюджетного фінансування?

а/ кінотеатр ;          б/ музей;

в/ санаторій;           г/ поліклініка.

Тема 7 Економіка і організація житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення

Структура житлово-комунального господарства /*/

Показники роботи ЖКГ

Основні й оборотні фонди підприємств ЖКГ

Класифікація підприємств побутового обслуговування /*/

Показники роботи підприємств побутового обслуговування

Витрати і доходи підприємств побутового обслуговування

Перспективи розвитку /*/

Література

Основна : 6; 15; 16;

Додаткова 18; 22;

1.  Які показники характеризують об”єм  роботи підприємств ЖКГ?

2.  Які показники характеризують об”єм роботи підприємств ЖКГ?

3.  Які показники характеризують якість роботи підприємств ЖКГ?

4.  Які показники характеризують якість побутового обслуговування?

5.  В чому заключається особливість оборотних засобів організацій побутового обслуговування?

6.  Хмчистка відноситься до організацій:

а/ салон по ремонту побутовоі техніки;

б/ перукарня;

в/ поліклініка;

г/ бібліотека

  8. Який орган захищає права споживача

    а/ винонком;         в/ прокуратура;

    б/ профсоюз;        г/ податкова інспекція.

9.Яка організація не може мати комерційну діяльність в якості основноі?

а/ художній салон

б/ дитячий будинок

в/ кінотеатр

     г/ будинок відпочинку.