Питання до контрольної роботи з дисципліни «Етика підприємницької діяльності». Варіанти 1-10

Страницы работы

Содержание работы

Контрольна робота з дисципліни « Етика підприємницької діяльності»

Варіант

                                                     Питання

 

1

1.Охарактеризуйте зміст понять: культура, етика, мораль; як вони пов язані. Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на розвиток економіки та підприємницької діяльності,  якість менеджменту.

2. Назвіть характерні риси ідеального менеджера для різних культур (японської, сучасної американської, східно-християнської)

3.Психологія бідності та багатства

 

2

1.Охарактеризуйте зміст понять: релігія, цінності, мотиви поводження як вони пов язані. Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на розвиток підприємницької діяльності,  якість менеджменту, морально-психологічний клімат у колективі.

2.Людський капітал як фактор розвитку економіки

3.Психологія трудових відносин

 

3

1.Охарактеризуйте зміст понять: мораль, цінності, культура; як вони пов язані Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на розвиток економіки та підприємницької діяльності,   морально-психологічний клімат у суспільстві

2.Охарактеризуйте портрет сучасного менеджера та сучасного підприємця для російського та українського суспільства

3.Психологія грошей

 

4

1.Охарактеризуйте зміст понять: етика, цінності, мотиви поводження як вони пов язані Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на розвиток підприємницької діяльності,  якість менеджменту, морально-психологічний клімат у колективі.

2.Соціальна відповідальність бізнесу

 

5

1.Охарактеризуйте зміст понять: етика, психологія, релігія; як вони пов язані Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на розвиток підприємницької діяльності,  якість менеджменту, морально-психологічний клімат у колективі.

2.Соціальна політика на залізничному транспорті України

3.Психологія підприємництва

 

6

1.Охарактеризуйте зміст понять: етика, потреби, мотиви поводження; як вони пов язані. Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на,  якість менеджменту, морально-психологічний клімат у колективі

2.Методика оцінки морально-психологічного клімату

3.Психологія комерційної таємниці

 

7

1.Охарактеризуйте зміст понять: етика, психологія, мораль; як вони пов язані. Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на розвиток підприємницької діяльності,  якість менеджменту, морально-психологічний клімат у колективі.

2.Охарактеризуйте етику взаємовідносин у колективі (керівник-підлеглий, підлеглий-керівник, співробітники) з точки зору сучасної матеріалістично-прагматичної моралі „світської психології” та християнської моралі

3.Психологія лідерства

 

8

1.Охарактеризуйте зміст понять: культура, психологія, релігія; як вони пов язані. Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на розвиток підприємницької діяльності, морально-психологічний клімат у суспільстві.

2.Сутність та зміст корпоративної культури

3.Психологія реклами

 

9

Охарактеризуйте зміст понять: соціальний капітал, культура, релігія; як вони пов язані. Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на розвиток підприємницької діяльності,   морально-психологічний клімат у суспільстві.

2.Поясніть взаємозв’язок між морально-психологічним станом колективу, керівника та результатами діяльності підприємства

3.Психологія конфлікту

 

10

1

1.Охарактеризуйте зміст понять: соціальний капітал, мораль, цінності; як вони пов язані. Наведіть приклади впливу та взаємозв язку розвитку цих категорій на розвиток підприємницької діяльності морально-психологічний клімат у суспільстві.

2.Поясність взаємозв’язок між морально-психологічним станом колективу, морально-психологічними якостями керівника та стилем керівництва

3.Психологія благодійності

Обсяг роботи – 10-15 сторінок тексту. При виконанні роботи необхідно використати не менше 5 джерел, також необхідно використати результати соціологічних досліджень та опитувань

Похожие материалы

Информация о работе