Перелік питань для виконання контрольної роботи з дисципліни “Міжнародні економічні відносини”, страница 2

65.  Перспективи та проблеми інтеграції України в європейське економічне суспільство.

66.  Проблема “витоку мозків” як різновид міжнародної міграції робочої сили; стан в Україні.

67.  Міжнародне науково-технічне і наукове співробітництво.

68.  Економічні аспекти сучасних глобальних проблем.

69.  Сутність відкритої економіки країни як проявлення сучасних міжнародних економічних відносин.

70.  Сучасні особливості і тенденції міжнародного руху капіталу.

71.  Необхідність залучення іноземного капіталу і його значення для економіки України.

72.  Європейська валютна система: етапи розвитку, механізм функціонування і створення “євро”.

73.  Міжнародний ринок позичкових капіталів та ринок євровалют і євроринок капіталів.

74.  Нові індустріальні країни в міжгосподарських зв’язках.

75.  Головні валютні операції, що створюються на міжнародних валютних ринках.

76.  Перспективи та шляхи інтеграції України у світове господарство.

77.  Міжнародні науково-технічні відносини.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО  ІСПИТУ З КУРСУ “МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ”

1.  Поняття світового господарства та міжнародних економічних відносин.

2.  Коротка характеристика світового господарства, її структура та головні економічні центри.

3.  Групування країн світової економіки в аналітичних цілях та по рівню їх економічного розвитку.

4.  Міжнародний розподіл праці як основа формування світового господарства.

5.  Міжнародна спеціалізація та кооперування як головні компоненти МРП.

6.  Глобальні проблеми світового господарства.

7.  Місце України в міжнародному розподілу праці.

8.  Місце світової торгівлі в міжнародних економічних відносинах.

9.  Вплив зовнішньої торгівлі на національну економіку.

10.  Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі.

11.  Міжнародні угоди в галузі послуг.

12.  Послуги міжнародного транспорту.

13.  Вплив транспортних витрат на міжнародну торгівлю.

14.  Вплив транспортних витрат на територіальне розміщення підприємств.

15.  Міжнародні поїздки: поняття, структура.

16.  Вільна торгівля та протекціонізм: види протекціонізму.

17.  Види торгового режиму держави та оцінка прийняття рішення про введення інструментів торгової політики.

18.  Митні тарифи та пошліни як державні інструменти регулювання зовнішньої торгівлі: функції митної пошліни.

19.  Класифікація митних пошлін.

20.  Економічна роль тарифів.

21.  Міжнародна економічна інтеграція: сутність, головні передмови.

22.  Головні цілі міжнародної економічної інтеграції.

23.  Етапи міжнародної економічної інтеграції.

24.  Розвиток інтеграційних процесів в СНД.

25.  Головні світові центри інтеграційних процесів.

26.  Аргументи проти митних тарифів.

27.  Аргументи в захист митних тарифів.

28.  Нетарифні засоби регулювання міжнародної торгівлі.

29.  Квотування та ліцензування в зовнішній торгівлі.

30.  Програма входу України до Європейського Економічного Союзу.

31.  Митна політика в Україні: сутність, цілі, проблеми та шляхи рішення.

32.  Скриті засоби торгової політики.

33.  Фінансові засоби торгової політики.

34.  Демпінг як інструмент  торгової політики; Україна і демпінг.

35.  Сутність закордонних інвестувань.

36.   Форми закордонних інвестувань.

37.  Передумови та причини закордонних інвестувань.

38.  Географія та масштаби іноземних інвестувань.

39.  Державна підтримка прямих інвестицій.

40.  Міжнародні корпорації: сутність і форми; ТНК та Україна.

41.  Загальні правила (рекомендації) за міжнародні інвестування до ТНК.

42.  Інвестиційний клімат країни. Інвестиційний клімат України.

43.  Види вільних економічних зон.

44.  Вплив прямих інвестувань на приймаючі державі та держави базування.

45.  Трансфертні ціни.

46.  Портфельні закордонні інвестування.

47.  Міжнародне запозичення та кредитування.

48.  Поняття та теорії міжнародної робочої міграції.

49.  Економічні ефекти міграції робочої сили.

50.  Порядок обліку міжнародної міграції робочої сили.

51.  Масштаби і напрямки міграції робочої сили.

52.  Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили.

53.  Державне регулювання міграції робочої сили.

54.  Етапи формування та головні принципи сучасної валютно-фінансової системи.

55.  СДР та ЄВРО як платіжні засоби у світовій валютно-фінансовій системі.

56.  Національні валюти: поняття, види, валютні курси.

57.  Валютні ризики у міжнародній торгівлі.

58.  Міжнародні валютно-фінансові організації.

59.  Платіжний баланс країни.

60.  Альтернативні валютні режими країни.

61.  Сучасний міжнародний валютний ринок.

62.  Головні центри міжнародного валютного ринку.

63.  Сучасний міжнародний кредитний ринок.

64.  Проблеми входу України в Європейське Економічне співтовариство.