Оцінка потенціалу підприємства, його складових та розвиток потенціалу, страница 7

а) точну ринкову вартість бізнесу;

б) орієнтовну вартість бізнесу по формулах, виведеним на основі галузевої статистики;

в) ліквідаційну вартість бізнесу;

12  Процес оцінки бізнесу може бути розділений на етапи:

а) визначення завдання; складання плану оцінки; збір і перевірка інформації; вибір підходів до оцінки; узгодження результатів і підготовка підсумкового висновку; подання й захист звіту;

б) визначення завдання; складання плану оцінки; збір і перевірка інформації; вибір підходів до оцінки; узгодження результатів і підготовка підсумкового висновку;

в) складання плану оцінки; вибір підходів до оцінки; узгодження результатів і підготовка підсумкового висновку; подання й захист звіту.

Тематичний критерій  11. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

1 Положення (національні стандарти) оцінки майна містять

а) визначення, принципи оцінки; методичні підходи та особливості проведення оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки;

б) вимоги до змісту звіту про оцінку майна та порядок його рецензування і є обов'язковими до виконання;

в) а і б.

2 Якщо не зазначається вид вартості, який повинний бути визначений у результаті оцінки, визначається

а) ринкова вартість.                

б) ліквідаційна вартість;

в) відновлювальна вартість.           

3 Оцінка згідно з законодавством України проводиться

а) спеціалістами, які маюти вищу економічну освіту;

б) спеціалістами, які маюти вищу юридичну освіту;

в) винятково фахівцями, що мають ліцензію Фонду держмайна України.

4 Необхідність оцінки об'єктів нерухомості виникає в наступних випадках:

а) об'єкт приватизується; продаж об'єкта або його частини іншому власникові; одержання кредиту під заставу об'єкта;

б) страхування нерухомого майна; передача об'єкта або його частини в оренду; переоцінка основних фондів;

в) передача вартості об'єкта або частини в статутний фонд створюваного спільного підприємства або акціонерного товариства; розробка інвестиційного проекту.

г) усе вищеперераховане.

5 Експертна оцінка об'єкта нерухомості відображає...

а) реальну ціну, за яку оцінений об’єкт повинен бути проданий (придбаний);

б) прогнозну, найбільш вірогідну ціну об’єкта;

в) найбільшу можливу вартість об’єкта.

6 Висновок про оцінку обов'язково повинен містити 

а) відомості про найменування замовника оцінки; найменування виконавця оцінки; підстави проведення оцінки;

б) найменування об'єкта оцінки, його адреса; опис об'єкта; ціль оцінки;

в)  на яку дату або період визначається оцінка; вимога замовника з точності розрахунків; особливі вимоги й умови оцінки; обсяг вибірки; кінцевий результат оцінки, підпис виконавця оцінки;

г) усе вищеперераховане.

7 Найбільш характерні особливості концепції оцінки підприємства як діючого:

а) визначення вартості підприємства для конкретного користувача (власника підприємства), що відображає її неринковий характер;

б) оцінка підприємства, що продовжує діяти і має сприятливі перспективи розвитку зі збереженням існуючого використання активів;

в) визначення вартості підприємства шляхом капіталізації його доходу (прибутку); загальний показник вартості при цьому можна розподілити по складових частинах відповідно до їх внеску в ціле;

г) усе вищеперераховане.

Найбільш підходящим підходом для оцінки підприємства як діючого є

а) витратний підхід;

б) дохідний підхід;

в) порівняльний підхід.

Ліквідаційна вартість підрозділяється на види:

а) упорядкована; примусова;

б) примусова; ліквідаційна вартість припинення існування активів підприємства;

в) а і б.

Тематичний критерій  14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови

1. Розвиток підприємства — це

а) зростання обсягів випуску і реалізації продукції;

б) процес нарощування виробничих потужностей і забезпеченості підприємства кваліфікованими кадрами;

в) процес сукупних змін у соціально-економічній системі підприємства, який спрямований на його перехід в новий якісно-кількісний стан у часі під впливом факторів внутрішнього й зовнішнього середовища.