Оцінка потенціалу підприємства, його складових та розвиток потенціалу

Страницы работы

Содержание работы

Потенціал і розвиток підприємства

  МОДУЛЬ 2. Оцінка потенціалу підприємства, його складових та розвиток потенціалу

Список тематичних критеріїв

Тематичний критерій

Кількість

питань у тесті

Кількість питань у базі даних

8

Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд  

10

17

9

Оцінювання ринкової вартості машин і обладнання.

10

16

10

Нематеріальні активи та методи їх оцінювання

12

27

11

Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

5

10

12

Оцінка ринкової вартості бізнесу

7

12

13

Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

6

9

14

Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови.

6

10

15

Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємств та

його потенціалу.

4

7

Всього

60

118

Тематичний критерій: 6. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

1 Які обєкти нерухомості не можна оцінити за допомогою доходного підходу?

а) старі споруди;

б) унікальні об'єкти; об’єкти, що не приносять доходу;

в) об’єкти, що не приносять доходу; сильно зношені об’єкти.

2 Які обєкти нерухомості не можна оцінити за допомогою порівняльного підходу?

а) об’єкти, що не приносять доходу;

б) унікальні об'єкти;

в) сильно зношені об’єкти.

3  Оцінка вартості будівництва здійснюється за допомогою:

а) методу порівняльної одиниці; методу укрупнених елементних показників вартості; методу одиничних розцінок (методу поелементної оцінки витрат);

б) методу непрямої капіталізації; методу укрупнених елементних показників вартості; методу одиничних розцінок (методу поелементної оцінки витрат);

в) методу порівняльної одиниці; методу укрупнених елементних показників вартості; методу дисконтування; методу порівняння продажів.

4 Накопичене зношування – це

а) величина запрограмованого відшкодування вартості зношування матеріальних активів;

б) зменшення відбудовної або заміщеної вартості поліпшень, що можуть відбуватися в результаті фізичного руйнування, функціонального і зовнішнього (економічного) старіння або комбінації цих джерел;

в) фізичне зношування об’єкта.

5 Залежно від причин, що викликають втрату вартості, зношування підрозділяється на:

а) фізичне; моральне;

б) зовнішнє; внутрішнє;

в) фізичне; функціональне; зовнішнє або економічне зношування.

6 Назвіть джерела доходу від нерухомості:

Варіанти відповідей:

а) частина доходу від комерційної експлуатації власності; прибуток від продажу нерухомості;

б) орендна плата; внески засновників підприємства;

в) орендна плата, що надходить від здачі власності в оренду; частина доходу від комерційної експлуатації власності.

7 . Визначити величину річного чистого операційного доходу від об’єкта віртістю 15 млн. грн, при ставці капіталізації 0,19.

а) 78,9 тис. грн;

б) 285 тис. грн;

в) 2,85 млн. грн.

8. Визначити величину річного чистого операційного доходу від аренди приміщенняґ площею 500 м2 при ймовірному 3- відсотковому недозавантаженні, місячній арендній ставці – 20 дол. за м2 і ставці капіталізації 0,18.

а) 576000;

б) 115200;

в) 9600.

9. Визначити вартість об’єкта оцінки, якщо він використовується 6 років, грошові надходження рівномірні, рівними сумами, річний чистий операційний доход – 150 тис. грн, ставка капіталізації – 0,19.

а) 142,5 тис. грн;

б) 789,5 тис. грн;

в) 28,5 тис. грн

10. Визначити вартість реверсії об’єкта, якщо чистий операційний доход останнього року експлуатації дорівнює 200 тис. грн, ставка капіталізації – 0,18.

а) 36 тис. грн;

б) 200,18 тис. грн;

в) 1111 тис. грн.

11. Особливістю землі несільськогосподарського призначення як об’єкта оцінки є:

а) необхідність врахування зносу; суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження;

б) наявність активного ринку купівлі-продажу аналогічних об’єктів; відсутність зносу;

в) суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження; відсутність зносу.

12 Оцінка ринкової вартості земельних ділянок здійснюється наступними основними методами:

а)методом середньозваженого коефіцієнта капіталізації; методом порівняння продажів; методом техніки залишку для землі; методом розбивки; методом капіталізації; методом валового рентного мультиплікатора;

б) методом середньозваженого коефіцієнта капіталізації; методом відбудовної вартості об’єкта; методом капіталізації; методом валового рентного мультиплікатора;

Похожие материалы

Информация о работе