Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційні стратегії. Оцінка ефективності та ризику інновацій. Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності. Правове регулювання інноваційної діяльності, страница 3

б) юридична особа або група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення організаційних засад виконання проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;

в) група юридичних осіб, що діють з об'єднанням вкладів з метою створення організаційних засад виконання проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;

25. Згідно з Законом України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” для  технологічних парків спеціальний режим інноваційної діяльності запроваджується строком на

а) 5 років;

б) 10 років;

в) 15 років.

26. Державне сприяння інноваційній діяльності технологічних парків в Україні здійснюється

а) шляхом цільового субсидіювання проектів технологічних парків;

б) шляхом безвідсоткового кредитування проектів технологічних парків;

в) шляхом державної фінансової підтримки та цільового субсидіювання проектів технологічних парків.

27. Для реалізації проектів технологічних парків щорічно в Державному бюджеті України за бюджетною програмою підтримки діяльності технологічних парків визначаються кошти, що спрямовуються на:

а) повне або часткове (до 50 відсотків) безвідсоткове кредитування (на умовах інфляційної індексації) проектів технологічних парків;

б) повну або часткову компенсацію відсотків, сплачуваних виконавцями проектів технологічних парків комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування проектів технологічних парків;

в) а і б.

28. Згідно з Законом України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” в Україні передбачено діяльність технологічних парків, а на сьогодні (2006 р.) діє лише ...

а) 20; 8;

б) 16; 10;

в) 16; 8.

29. Станом на 2006 р. найефективнішими в Україні є 2 технопарки:

а) “Київська політехніка” (м. Київ); “Вуглемаш” (м. Донецьк);

б)“Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона” (м. Київ); “Інститут монокристалів” (м. Харків);

в) “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка” (м. Київ); “Інститут технічної теплофізики” (м. Київ);

30. Перерахуйте необхідні складові технополісу:

а) великі підприємства як мінімум 2—3 самих передових галузей промисловості;

б) група університетів, НДІ, лабораторій;

в) житлова зони із сучасними будинками, розвитою мережею доріг, шкіл, спортивних, торговельних, культурних центрів.

г) все вищеперераховане.

Тематичний критерій 6. Інноваційні стратегії

Тестові питання

1. Назвіть тип підприємства у сфері крупносерійного виробництва:

а) патієнт;

б) віолент;

в) експлерент;

г) “слон”.

2. Назвіть тип підприємства, яке займається спеціалізованим виробництвом:

а) “миша”;

б) ”лисиця”;

в) “лев”;

г) “слон”.

3. Виберіть риси, властиві підприємствам-віолентам (два варіанти відповіді):

а) великі розміри; великий асортимент продукції;

б) спеціалізоване виробництво;

в) низькі ціни на продукцію; багато філіалів та дочірніх підприємств;

 г) середня якість продукції; обмежена сфера діяльності.

4. Роль віолентів в економіці та інноваційному процесі полягає в тому, що:

а) вони є двигунами програмно-цільового технічного процесу; створюють більш ніж половину валового національного продукту розвинутих країн;

б) вони створюють радикальні, “проривні” нововведення;

в) вони створюють більш ніж половину валового національного продукту розвинутих країн.

5. Найбільш динамічний розвиток властивий віоленту на еволюційному етапі ...

а) «могутнього слона»;

б) «гордого лева»;                                       

в) «бегемота».

6. У чому полягає перевага «гордих левів» -  віолентів певного еволюційного етапу?