Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційні стратегії. Оцінка ефективності та ризику інновацій. Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності. Правове регулювання інноваційної діяльності, страница 2

б) недоліками законодавства різних країн;

в) міждержавними угодами про співробітництво.

13. Чому бізнес-інкубатори визнані одним з найбільш результативних елементів підтримки підприємництва у світі?

а) вони суттєво знижують кількість невдач у бізнесі;

б) їх створення не вимагає коштів;

в) вони дозволяють усім малим підприємствам досягти успіху пыд своїм дахом.

14. Усього у світі нараховується вже більш … самостійно діючих бізнес-інкубаторів

а) 1500;

б) 2000;

в) 10000.

15. Бізнес-інкубатор Херсонської торгово-промислової палати надає починаючим підприємцям комплекс послуг, необхідний для успішного становлення і розвитку малого підприємства, а саме:

а) допомогу в створенні бізнес-планів; навчання по програмах менеджменту, маркетингу, фінансової діяльності і бізнес-планування малого підприємства; консультування з усіх питань діяльності підприємства; маркетингові дослідження конкурентноздатності продукту і методів його просування на ринок;

б) оренду приміщень; офісні послуги; сприяння у фінансуванні проектів.

в)  а і б.

16. Асоціація Українських бізнес-інкубаторів і інноваційних центрів (УАБІІЦ) була створена

а) у 1991 році;

б) у 1998 році

в) у 2001 році.

17. На теперішній час в Україні (1996 р.), за даними Держпідприємництва, зареєстровано понад … бізнес-інкубаторів, а реально працюють лише …

а) 110; 70;

б) 50; 10;

в) 70;  10.

18. Які форми міжфірмового інноваційного співробітництва ви знаєте?

А) науково-виробничий альянс; міжнародне спільне підприємство;

Б) науково-технічний альянс; консорціум;

В) науково-технічний альянс; консорціум; міжнародне спільне підприємство.

19.  Науково-технічним альянсом прийнято називати

а) стійке об'єднання декількох фірм різних розмірів між собою і/або з  університетами, державними лабораторіями на основі угоди про  сумісне фінансування НДДКР, розробку або модернізацію продукції;

б) об'єднання декількох фірм різних розмірів з  університетами на основі угоди про  сумісне фінансування НДДКР, розробку або модернізацію продукції;

в) об'єднання декількох фірм різних розмірів між собою на основі угоди про  сумісне фінансування НДДКР, розробку або модернізацію продукції.

20 Один з парадоксів формування альянсів полягає

а) в розширенні співробітництва корпорацій одночасно з жорсткістю їхньої конкуренції між собою;

б) в тому, що вони утворюються на тимчасовій основі, а функціонують тривалий час;

в) в тому, що до їх складу входять науково-дослідні організації.

21.  Консорціум являє собою

а) об'єднання декількох фірм з  університетами на основі угоди про  сумісне фінансування НДДКР;

б) об'єднання декількох фірм різних розмірів з  університетами на основі угоди про  сумісне фінансування НДДКР, розробку або модернізацію продукції;

в) добровільне тимчасове об'єднання організацій для рішення конкретної задачі, реалізації програми, здійснення великого проекту.

22. Назвіть основні мотиви створення спільних підприємств:

а) стимулювання експорту;  отримання сировини та обладнання;

б) поповнення нестачі фінансових засобів; отримання досвіду в управлінні

в) отримання передової технології виробництва; отримання права на використання товарного знаку.

23. Науковий парк (НП)

а) форма наукової діяльності промислових фірм;

б) форма взаємодії ризикових фірм з університетами;

в) форма співробітництва промислових фірм з університетами.

24. Згідно з Законом України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” технологічний парк (технопарк) - це

а) юридична особа, що виконанує проекти з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції;