Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 7

Доплати і надбавки розраховуються за допомогою проценту, знайденого у таблиці 7.

Стаття 4

Відрахування на соціальні заходи 38,5% від заробітної плати основних робітників з премією.

Стаття 5

Вартість спецінструменту пропорційно на одну грн.. заробітної плати основних робітників з премією.

Стаття 6

Витрати на по ремонту та експлуатації обладнання розраховуються за допомогою коефіцієнту з підрозділу 2.3.1 (формула 26).

Стаття 7

Цехові витрати на кожен виріб розраховуються за допомогою коефіцієнту з підрозділу 2.3.2 (формула 31).

Розрахунок цехової собівартості продукції наводиться у таблиці 16, використовуючи результати калькуляції собівартості виробів по таблиці 15.

2.4. Зведений розрахунок основних техніко – економічних показників господарської діяльності цеху.

Одним із основних економічних показників господарської діяльності цеху є планово- розрахункова ціна. Вона визначається , як сума виробничої собівартості та частини розрахованого планового прибутку. Результати розрахунків заносяться в таблицю 2.

Розмір планового прибутку визначимо за формулою:

                                         Ппл = ФРВ+ФСР+ФМЗ,                                         (33)

Де Ппл – плановий прибуток цеху;

      ФРВ – фонд розвитку виробництва, визначається за планом організаційно – технічних заходів розвитку підприємства (прийняти 430,0 тис. грн..);

      ФСР – фонд соціального розвитку , визначається із розрахунку 250,00 грн. на одного працюючого усіх категорій;

       ФМЗ – фонд матеріального заохочення , розраховується за наступними нормативами (умовно):

1) премії керівникам, спеціалістам та іншому персоналу – із розрахунку 0,4 посадового окладу на місяць;

2) премії за виконання особливо важливих виробничих завдань – із розрахунку 750,00 грн. на одного працюючого , за умови, що при виконанні цих завдань бере участь 10% працюючих;

3) премії за підсумках роботи за рік – 1/12 фонду оплати праці за рік;

4) премії за економію матеріально – технічних ресурсів – 2%  вартості основних матеріалів;

5) надання матеріальної допомоги – 250,00 грн. на одного працюючого;

6) відрахування на соціальні заходи 38,5% від суми п.1 включно п.5.

Отриманий результат розрахунку прибутку використовується для визначення рентабельності виробництва по формулі:

                               Р = Ппл  * 100% ,                                                                              (34)

       С/ть

Де Р – рентабельність виробництва,

     С/ть – собівартість виробництва (табл.. 13)

Плановий прибуток по виробах тепер визначається по формулі:

                               П = С/ть *Р ,                                                                         (35)

                                               100

Отримана в таблиці 18 планово – розрахункова ціна використовується для визначення обсягів виробництва в таблиці 2.

Пор завершенню усіх розрахунків заповнюється таблиця 2 та робиться лаконічний аналіз отриманих результатів.

     Список літератури 

1.Гончаров М.Ю. Системний факторний аналіз економічних процесів на    транспорті. – К.: Логос, 1999. – 423 с.

2.Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия: Учебник. – М.: Филинъ, Рилант;  2001. – 506 с.

3.Дикань В.Л., Писаревский И.М. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов–Х.: Олант, 2002. – 223 с.

4. Зинь Е.А., Турченюк М.О. Планирование деятельности предприятий: Учебник – К.: Профессионал, 2004. – 320 с.

5.Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.

6.Тюленев Л.В. Организация и планирование машиностроительного производства: Учеб. пособие. – Спб.: Бизнес – пресса, 2001. – 304 с.