Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 2

Цм - ціна матеріалу (відходів), грн/т.

При відсутності цін на матеріали продукції, по якій ведуться розрахунки, необхідно користуватися інформацією біржового ринка. Для подальших розрахунків прийняти наступні ціни:

■  сталь легована - 3,6 грн/кг;

■  сталь вуглецева – 2,9 грн/кг;

■  чавун - 1,5 грн/кг;

■  бронза – 30,0 грн/кг.

Примітка 1.Вартість матеріалів на 1 виріб визначається шляхом ділення вартості матеріалів за виключенням відходів на виробничу програму.

Дані розрахунків потреби в основних матеріалах здійснити у таблиці 3.

2.1.3 Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах.Потребу у допоміжних матеріалах розраховують окремо:

1)  на технологічні потреби;

2)  на ремонт і експлуатацію обладнання.

Кількість станко-змін, що підлягають відпрацюванню в плановому році, визначається за формулою:

Кст = Dp*Кз*Кно                                                                      (7)

 ДЄ Кст - кількість станко-змін;

Dр-   кількість   робочих   днів   (кварталу,   року),   підраховується безпосередньо за календарем планового року;

К3 - кількість змін на добу (в даному випадку прийняти 2 зміни на добу);

Кнo - кількість наявного обладнання на підприємстві (за варіантом).

Примітка 2.В розрахунковій роботі прийняти, що серед промислового обладнання підприємство має 1 електрокар, вартість якого складає 22400 грн. (умовно).

Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах завершується визначенням кошторисної ставки витрат допоміжних матеріалів на технологічні цілі із розрахунку на 1000 грн. основних матеріалів:

СКдм = ВдмА /В ом *1000(8)

ДЄ Скдм - кошторисна ставка витрат допоміжних матеріалів;

ВдмA- вартість допоміжних матеріалів І групи;

 Вом - вартість основних матеріалів.

2.2 План по праці і заробітній платі.

2.2.1 Трудомісткість виробничої програми і нормована заробітна     плата.Розрахунки за даним підрозділом виконуються в таблиці № 5.

Нормований час на одиницю виробу визначається як сума норм часу по операціях технологічного процесу (див. дод.1).

                               tшті  =tі  / 60,                                                              (9)

де tшті  - нормований час на одиницю виробу, нормо – годин;

     tі  - норма часу на одну операцію технологічного процесу, хвилин.

                                                                                                                                                Нормований час (трудомісткість) на виробничу програму розраховується за формулами:

                                         Ті = Np * tшті,                                                                                                                  (10)

          де Ті – нормований час (трудомісткість) і-го виробу, тис. н-год;

               tшті – нормований час на одиницю виробу , нормо- годин;

               Np – програма випуску і-го виробу, тис.шт.

                                         Т = Ті,                                                                     (11)

          де Т – нормований час (трудомісткість)  виробничої

програми, тис. н-год.

          Нормована заробітна плата на одиницю виробу визначається як сума розцінок по операціях технологічного процесу:

                                         ЗПні = tшті, *Сmi ,                                                    (12)

          де  ЗПні – нормована зарплата і – го виробу, грн.;

               tшті, - нормований час на одиницю виробу , нормо- годин;

               Сmi – годинна тарифна ставка відповідного розряду на і – операцію технологічного процесу, грн.                                                                                 

          Нормована заробітна плата з премією (пряма заробітна плата основних робітників) визначається із розрахунку 30% премії за виконання виробничих завдань.