Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 14

Таблиця 14 – Калькуляція собівартості допоміжних матеріалів

Найменування виробів

Програма випуску, тис.шт

Вартість осн.матеріалів за виключенням відходів, тис.грн

Ставка доп.матеріалів, грн./1000 грн. осн.матеріалів

Скдм

Вартість доп.матеріалів на виріб, грн./шт

1

2

3

4

5

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Разом

Таблиця 15 – Калькуляція собівартості виробів

Статті калькуляції

Сума по виробах, грн.

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

1

2

3

4

1.  Матеріали, в тому числі

– основні

-допоміжні

2.Нормована заробітна плата основних робітників з премією

3.Доплати і надбавки

4.Відрахування на соціальні заходи

5.Вартість спецінструменту

6.Витрати по ремонтуі експлуатації обладнання

7. Цехові витрати

Разом цехова собівартість

Таблиця 16- Калькуляція собівартості продукції

Найменування виробу

Виробнича програма, тис.грн

Осн.матер.

Доп.матер.

Зпнорм з премією

Доплати і надбавки

Відрах.на соц.заходи

Знос.спец інструменту

Витр.на.рем. обладнання

Цехові витрати

Цехова собівартість

 

на один

на прогр

на один

на прогр

на один

на прогр

на один

на прогр

на один

на прогр

на один

на прогр

на один

на прогр

на один

на прогр

на один

на прогр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Таблиця 17 – Розрахунок внутрішньозаводської планової ціни

Показник

Сума по виробах, грн.

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

1

2

3

4

1.виробнича собівартість

2. плановий прибуток

3. планово-розрахункова ціна

Таблиця 18 – Основні планові показники господарської діяльності цеху на 2010 рік

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника

1. Обсяг виробництва

т.грн.

2.Виробнича собівартість продукції

т.грн.

3.Чисельність працюючих:

– основних;

– допоміжних

 – апарату управління

чол.

4.Фонд заробітної плати:

-основних

-допоміжних

-апарату управління

т.грн.

5.Цеховий прибуток

т.грн.


Скорочений  аналіз господарської діяльності підприємства за умови виконання планових показників у 2010 р.