Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 13

№ з/п

Кількість обладнання

Встановлена

потужність

двигунів, кВт

Середня ціна од. обладнання,грн.

Сумарна

потужність

двигунів, кВт

Вартість

обладнання,

тис. грн..

1

2

3

4 (електрокар)

1

-

-

Разом

-

-

Таблиця 11 - Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання

Найменування статей витрат

Разом на рік, тис. грн.

У тому числі (тис. грн.)

матеріали допоміжні

енергія

заробітна плата

відрахування на соціальні заходи

амортизація

послуги інших цехів

інші

1. Амортизація обладнання

-

-

-

-

-

-

2. Поточний ремонт і

експлуатація

обладнання

-

-

3. Внутрішньо­заводські перевезення вантажів

-

-

-

-

4. Вартість МШП (інструментів)

-

-

-

-

5. Інші витрати

-

-

-

-

-

-

Разом

Таблиця 12 – Кошторис цехових  витрат

Найменування статей витрат

Разом план на рік, тис.грн

У тому числі (тис. грн.)

енергія

Заробітна плата

відрахування на соц.заходи

амортизація

послуги інших цехів

інші

1.Утримання апарату управління

-

-

-

-

2.Утримання іншого персоналу

-

-

-

-

3.Утримання будівель та споруд

-

-

-

4.Поточний ремонт будівель та споруд

-

-

-

-

-

5.Вартість МШП

-

-

-

-

-

6.Раціоналізація та винахідництво

-

-

-

-

-

7.Охорона праці

-

-

-

-

-

8.Інші витрати

-

-

-

-

-

Разом

Таблиця 13 – Зведений кошторис  витрат на виробництво продукції

Найменування статей витрат

Разом план на рік, тис.грн

У тому числі по елементах (тис.грн)

електроенергія

основні матеріали

допоміжні матеріали

заробітна плата

відрахування на соціальні заходи

амортизація

послуги інших цехів

інші витрати

1.Матеріали

2. Нормована заробітна плата основних робітників з премією

3. Доплати і надбавки

4. Відрахування на соціальні заходи

5. Вартість спеціального інструменту та оснастки

6. Витрати на ремонт і експлуатацію обладнання

7. Цехові витрати

Разом