Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 10

Додаток 8 - Норми витрат інструменту по механічному цеху (умовні)

№ з/п

Найменування виробів

Норма витрат на 1000 дет.

грн.

1

Шестерня циліндрична

1470

2

Шків

640

3

Вал

720

4

Вісь

840

5

Черв'як

1700

6

Кришка

560

7

Шестерня конічна

1500

8

Втулка

480

9

Вінець

980

Таблиця 5 – Трудомісткість виробничої програми та нормована заробітна плата по механічному цеху на 2010 рік

Найменування

виробів

Виробнича

програма, тис.шт

На одиницю

На виробничу програму

Нормована заробітна плата

 З премією

нормований час,н -год

нормована заробітна плата, грн..

Нормований час,н –год

нормована заробітна плата, тис. грн..

на одиницю, грн..

на виробничу програму, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Разом

-

-

-

Додаток 3 – Годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства

Види виробів та робіт

Кваліфікаційні тарифні розряди

1

2

3

4

5

6

Годинна тарифна ставка (грн)

1.Слюсарі, верстатники широкого профілю, зайняті на універсальному устаткуванні.

Працівники з виготовлення особливо точних і складних прес-форм, приладів для устаткування

2.Верстатні роботи по обробці матеріалів різанням, штампові, роботи по виготовленню і ремонту інструменту та оснащення

3.Робітники, зайняті на інших роботах, не пов’язаних з основним виробництвом

Між розрядні коефіціенти

1,0

1,08

1,2

1,35

1,54

1,8

Таблиця 6 – Розрахунок балансу робочого часу одного робітника

Найменування показника

Одиниця виміру

Величина показника

1.Кількість робочих днів

Дні

2.неявки на роботу у т.ч.:

- основні і додаткові відпустки;

- через хворобу;

- через навчання;

- виконання громадських і державних обов’язків

Дні

3.Кількість явок на роботу (1-2)

Дні

4.Середня тривалість робочої зміни

год.

5.Дійсний фонд робочого часу (3х4)

год.

6.Трудомісткість виробничої програми

тис.н-год.

7.Плановий коефіцієнт виконання норм

-

8.Чисельність основних робітників (6х1000/(5х7))

Осіб

Таблиця 7 – Розрахунок фонду заробітної плати основних робітників