Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз», страница 7

Обсяг виручки від реалізації розраховується виходячи з досягнутої максимальної виробничої потужності обладнання, тобто виробнича потужність в місяць помножується на кількість місяців у рік.

3) Провести розрахунок показників економічної ефективності проекту

Коефіцієнт дисконтування знаходиться з фінансової таблиці, представленої в додатку Б.

А) чистий дисконтний дохід від реалізації проектів А та Б розраховується в таблиці 12 для кожного проекту окремо.

Б) внутрішня норма прибутковості проектів  визначається за допомогою таблиці 13 та формули (4.3).

                                                                                        (4.3)

де А – величина ставки дисконту, при якій ; NPV позитивний;

В – величина ставки дисконту, при якій NPVнегативний;

а – величина позитивного NPV, при величині ставки дисконту А;

b – величина негативного NPV, при величині ставки                   дисконту В.

Таблиця 12 - Чистий дисконтній дохід (NPV) від реалізації інвестиційного проекту    (тис.грн)

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Чистий прибуток

2  Амортизаційні відрахування

3 Капіталовкладення

4  Ліквідаційна вартість

5 Чистий грошовий доход

(п.1+п.2- п.3+п.4)

6  Коефіцієнт дисконтування

7  Чистий дисконтний доход (п.5*п.6)

8  Чистий дисконтний доход з наростаючим підсумком

9  Дисконтні грошові надходження  (п.1+п.2+п.4)*п.6


Таблиця  13- Вихідні дані для розрахунку внутрішній норми прибутковості проектів

Показники

Роки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Проект А

1 Коефіцієнт дисконтування, r=30%

2  Чистий дисконтний доход

3  Чистий дисконтний доход з наростаючим підсумком

4  Коефіцієнт дисконтування, r=25%

5  Чистий дисконтний доход

6  Чистий дисконтний доход наростаючим підсумком

Проект Б

1 Коефіцієнт дисконтування, r=50%

0,667

0,444

0,296

0,198

0,132

0,088

0,059

0,039

0,026

0,017

2  Чистий дисконтний доход

3  Чистий дисконтний доход з наростаючим підсумком

4  Коефіцієнт дисконтування, r=70%

0,588

0,346

0,204

0,120

0,070

0,041

0,024

0,014

0,008

0,005

5  Чистий дисконтний доход

6  Чистий дисконтний доход наростаючим підсумком