Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз», страница 4

Результати фінансової діяльності представити у вигляді таблиці 5.

Таблиця 5 - Фінансова діяльність по проекту

Показники

Значення на кроці, тис. грн

0

1

2

3

4

5

1 Власний капітал

0

0

0

0

0

2 Довгостроковий кредит

0

0

0

0

0

3 Погашення заборгованості

0

0

4 Результат фінансової діяльності (п.1 + п.2 + п.3)

0

5)  Знайти показники комерційної ефективності та результати представити у таблиці 6.

Сальдо накопичених реальних грошей – це нарощення результатів сальдо реальних грошей по кроках проекту.

6)  Зробити висновки по проектах.

Таблиця 6 - Показники комерційної ефективності

Показники

Значення на кроці, тис. грн

0

1

2

3

4

5

1 Результат інвестиційної діяльності

0

0

0

0

2 Результат операційної діяльності

0

3 Потік реальних грошей

(п.1 + п.2)

4 Результат фінансової діяльності

0

5 Сальдо реальних грошей

 (п. 1+п.2+п.4)

6 Сальдо накопичених реальних грошей

Завдання 2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів графоаналітичним методом «Квадрат потенціалу»

Провести оцінку ефективності і порівняльний аналіз інвестиційних проектів графоаналітичним методом «Квадрат потенціалу». При цьому необхідно застосовувати систему критеріальних показників на такими розділами:

1 показники економічної ефективності проектів;

2 показники комерційної ефективності проектів;

3 показники фінансової ефективності проектів;

4 внесок проекту в підвищення ринкової вартості підприємства.

Методичні вказівки до розв’язання завдання 2

Вихідні дані для проведення оцінки приведено в додатку А.

Порядок проведення оцінки ефективності і порівняльного аналізу інвестиційних проектів графоаналітичним методом «Квадрат потенціалу» наступний:

1) Скласти, відповідно до варіанту, таблицю показників (таблиця 7), що характеризують проекти (за даними додатку А).

Таблиця 7 - Показники інвестиційних проектів

Показник

Варіант проекту

1

2

3

1

2

3

4

5

Показники економічної ефективності проектів

1

Капіталовіддача

2

Прибутковість інвестицій, %

3

Ефективність зайнятого персоналу

4

Оборотність товарних запасів

5

Рентабельність продукції, %

6

Рентабельність продажів, %

Показники комерційної ефективності проектів

1

Сальдо накопичених реальних грошей, тис. грн

2

Чиста поточна вартість, тис грн

3

Внутрішня норма прибутковості, %

4

Індекс прибутковості

5

Період окупності, рік

Показники фінансової ефективності проектів

1

Коефіцієнт автономії

2

Коефіцієнт фінансової незалежності

3

Коефіцієнт покриття

4

Коефіцієнт самофінансування

Внесок проекту в підвищення ринкової вартості підприємства.

1

Обсяг стартових інвестицій, тис. грн

2

Показник самофінансування стартових інвестицій