Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз», страница 3

Методичні вказівки до розв’язання завдання 1

1)  Розрахувати чисту ліквідаційну вартість через п’ять років:

                                         (2.1)

де   - чиста ліквідаційна вартість;

 - операційний дохід;

 - податок на прибуток при даній ставці оподаткування.

                                                  (2.2)

де   - операційний дохід;

 - ринкова вартість;

 - витрати на ліквідацію;

                                                  (2.3)

де  - додаткові витрати на придбання технологічної лінії вартістю;

 - відсоток ринкової вартості устаткування наприкінці терміну експлуатації.

                                                (2.4)

де   - ринкова вартість;

 - відсоток витрат на ліквідацію від ринкової вартості устаткування наприкінці терміну експлуатації від ринкової вартості устаткування.

2)  Знайти результат інвестиційної діяльності. Результати розрахунків звести до таблиці 3.

Таблиця 3 - Інвестиційна діяльність по проекту

Показники

Значення на кроці, тис. грн

0

1

2

3

4

5

Технологічна лінія, ІС

0

0

0

0

Приріст оборотного капіталу

0

0

0

0

Усього інвестицій,

0

0

0

0

3)  Знайти результат від операційної діяльності. Результати розрахунків звести до таблиці 4. При цьому значення за такими показниками: обсяг продажів, ціна, оплата праці, матеріали і постійні витрати, необхідно взяти з умови завдання 1.

Амортизація устаткування:

                                           (2.5)

де   - початкова вартість устаткування, грн.;

 - ліквідаційна вартість устаткування, грн.;

 - кількість років експлуатації.

Відсотки у перші два роки складають 12% від суми кредиту.

Сума відсотків в третій – п’ятий роки розраховується за формулою:

Таблиця 4 - Операційна діяльність по проекту

Показники

Значення на кроці, тис. грн

0

1

2

3

4

5

Обсяг продажів, шт.

0

Ціна

0

Виручка

0

Оплата праці робітників

0

Матеріали

0

Постійні витрати

0

Амортизація устаткування

0

Відсотки по кредитах

0

Сума витрат плюс амортизація

0

Прибуток до відрахування податків

0

Податок на прибуток

0

Проектний чистий дохід

0

Результат від операційної діяльності

0

                        (2.6)

6

 
 


де  - додаткові витрати на придбання технологічної лінії;

 - сума щорічних виплат по кредиту;

 - рік виплати відсотків;

 - норма доходу на капітал.

Прибуток до відрахування податків:

                       (2.7)

Проектний чистий дохід:

                                      (2.8)

де - прибуток до відрахування податків;

 - податок на прибуток.

4)  Знайти результат від фінансової діяльності.

При цьому власний капітал відповідає збільшенню оборотного капіталу ОК. Довгостроковий кредит відповідає додатковим витратам на придбання технологічної лінії ІС.