Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз», страница 10

Подпись: 23


Додаток БПодпись: 24


Додаток В

Таблиця В1 – Дані по проекту А

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 

8000

8100

8200

8300

8400

8500

8600

8700

8800

8900

2. 

95

105

115

125

135

145

155

165

175

185

3. 

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4. 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5.  Подпись: 25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6. 

17000

17200

17600

17800

18000

18200

18600

18800

19000

19100

7. 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8. 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9. 

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10. 

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11. 

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

12. 

4700

4750

4800

4750

4850

4700

4700

4750

4800

4850

13. 

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135


Таблиця В2 – Дані по проекту Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. 

7000 – 1-й рік, 2500 – 3-й рік

7500 – 1-й рік, 2000 – 3-й рік

7200 – 1-й рік, 2300 – 3-й рік

7500 – 1-й рік, 2000 – 3-й рік

7000 – 1-й рік, 2500 – 3-й рік

7300 – 1-й рік, 2200 – 3-й рік

7400 – 1-й рік, 2100 – 3-й рік

7400 – 1-й рік, 2100 – 3-й рік

7500 – 1-й рік, 2000 – 3-й рік

7300 – 1-й рік, 2200 – 3-й рік

2. 

96

100

105

105

115

100

115

110

110

105

3. 

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4. 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5. 

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6.  Подпись: 26

20000

21000

20500

20500

20000

21000

21000

22000

20000

20000

7. 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8. 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9. 

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10. 

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

11. 

42

41

42

42

41

43

42

42

41

42

12. 

4600

4650

4600

4600

4650

4600

4650

4600

4650

4600

13. 

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи з дисципліни

«ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

Для студентів спеціальності «Економіка підприємства»

 освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Відповідальний за випуск Н. В. Якименко

________________________________________________________

Підписано до друку    .      .2008 р.

Формат паперу 60x84 1/16.Папір писальний.

Умовн.-друк.арк 1,51. Обл.-вид.арк.      .

Замовлення №        . Тираж 200. Ціна

 


Видавництво УкрДАЗТ.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2874 від 12.06.2007 р.

Друкарня УкрДАЗТу, 61050, м.Харків, пл.Фейєрбаха,7