Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 6

3  Закономірності розміщення продуктивних сил.

4  Принципи розміщення продуктивних сил.

5  Фактори розміщення продуктивних сил.

6  Значення економічного фактору при розміщенні продуктивних сил.

7  Значення транспортного фактору у раціональному розміщенні продуктивних сил.

8  Природоресурсний потенціал України та його вплив на розміщення продуктивних сил.

9  Регіональні аспекти розселення в Україні.

10  Урбанізація населення та її значення в розміщенні продуктивних сил. Функціональні типи міст.

11  Сутність теріторіального поділу праці  та основи економічного районування. Економічні райони в Україні.

12   Сутність та ефективність територіально-виробничих комплексів та промислових вузлів. Методи аналізу територіальної організації народного господарства.

13  Структура та взаємозвязок економічного району (ЕР), теріторіально-виробничого комплексу (ТВК) та промислового вузла (ПВ).

14   Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.

15   Галузева структура народного господарства та методи галузевого економічного обгрунтування розміщення виробництва.

16  Місце України у системі розподілу праці країн близького та далекого зарубіжжя.

17  Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему.

18  Особливості паливно-енергетичного балансу України. Розміщення галузей паливно-енергетичного комплексу.

19  Особливості розвитку та розміщення вугільної промисловості України та країн близького зарубіжжя. Перевезення вугілля залізницями.

20   Розміщення галузей нафтової та газової промисловості України та країн близького зарубіжжя. Роль транспорту у перевезеннях палива та сировини.

21   Роль металургії в розвитку та розміщенні продуктивних сил.

22  Типи металургійних підприємств.

23  Принципи розміщення підприємств кольорової металургії

24  Сировинна база хімічної промисловості та особливості розміщення підприємств неорганічної хімії.

25  Розміщення підприємств основної хімії та лісопромислового комплексу.

26  Розміщення машинобудування України і перевезення готової продукції залізницями.

27  Розміщення галузей промисловості будівельних матеріалів та капітального будівництва. Перевезення сировини та готової продукції залізницями.

28  Розміщення галузей по виробництву товарів народного споживання. Структура, принципи та фактори розміщення та міжгалузеві зв'язки.

29  Розміщення агропромислового комплексу України і роль залізниць у перевезеннях агропродукції.

30  Основні типи територіальних та галузевих АПК України. Роль транспорту у функціонуванні АПК.

31  Принципи розвитку та розміщення харчової промисловості. Галузі сировинної та споживчої орієнтації.

32  Структура вантажообігу усіх видів транспорту України. Роль транспорту в розміщенні продуктивних сил та міжрайонних економічних зв'язків.

33  Роль та значення залізничного транспорту у перевезеннях пасажирів та вантажів в Україні. Головні напрямки перевезень.

34  Розміщення і характеристика залізниць України і їхня роль у транзитних вантажних перевезеннях СНД.

35  Розміщення і характеристика залізниць України і їхня роль у транзитних пасажирських перевезеннях СНД.

36  Значення залізниць України в міжнародному розподілі праці країн Європи.

37  Характеристика Південної залізниці.

38  Характеристика Південно-Західної залізниці.

39  Характеристика Донецької залізниці.

40  Характеристика  Придніпровської залізниці.

41  Характеристика Одеської залізниці.

42  Характеристика Львівської залізниці.

43  Взаємодія залізничного транспорту України з іншими видами транспорту.

44  Характеристика водного транспорту України. Аналіз роботи портів.

45  Характеристика автомобільного транспорту України. Найбільші транспортні вузли.