Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка", страница 2

         Методичні вказівки складаються із змісту, вступу, завдання на контрольну роботу, основних тем дисципліни, списку літератури, вимог до оформлення контрольної роботи та її захисту.

1 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

         Контрольна робота виконується по одному з 62 варіантів.

         Варіант визначає викладач (з урахуванням побажання студентів). В основу вибору може бути покладений шифр  (номер) залікової книжки студента. По його заключній цифрі можна зробити підбір теми контрольної роботи. Наприклад, номер залікової книжки закінчується цифрою “1”, що відповідає темам 1, 11, 21, 31,41, 51, 61; “2” – темам 2, 12, 22, 32, 42, 52 ,62; “0” – 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 і т.д. Викладач визначає також терміни підготовки і здачі на перевірку роботи.

1.1 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1  Розміщення продуктивних сил Донецького регіону (Луганська і Донецька області) і характеристика Донецької залізниці.

2  Розміщення продуктивних сил Придніпровського регіону (Дніпропетровська і Запорізька області) і характеристика Придніпровської залізниці.

3  Розміщення продуктивних сил Північно-Східного регіону (Харківська, Полтавська і Сумська області) і характеристика Південної залізниці.

4  Розміщення продуктивних сил Центрально-Поліського регіону (Житомирська, Київська і Чернігівська області) і характеристика Південно-Західної залізниці.

5  Розміщення продуктивних сил Причорноморського регіону (Автономна республіка Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська області) і характеристика Придніпровської залізниці.

6  Розміщення продуктивних сил Карпатського регіону (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька області) і характеристика Львівської залізниці.

7  Розміщення продуктивних сил Центрально-Українського регіону (Кіровоградська і Черкаська області) і характеристика Одеської залізниці.

8  Розміщення продуктивних сил Подільського регіону (Вінницька, Тернопільська і Хмельницька області) і характеристика Південно-Західної залізниці.

9  Розміщення продуктивних сил Західно-Поліського регіону (Волинська і Рівненська області) і характеристика Львівської залізниці.

10  Розміщення продуктивних сил Донецько-Придніпровського регіону і характеристика залізниць.

11 Розміщення продуктивних сил Південного регіону і характеристика залізниць.

12 Розміщення продуктивних сил Південно-Західного регіону і характеристика залізниць.

13 Територіальна організація Південної залізниці і її взаємодія з іншими видами транспорту.

14 Територіальна організація Південно-Західної залізниці і її взаємодія з іншими видами транспорту.

15 Територіальна організація Львівської залізниці і її взаємодія з іншими видами транспорту.

16 Територіальна організація Придніпровської залізниці і її взаємодія з іншими видами транспорту.

17 Територіальна організація Одеської залізниці і її взаємодія з іншими видами транспорту.

18 Територіальна організація Донецької залізниці і її взаємодія з іншими видами транспорту.

19 Розміщення вугільної промисловості України і перевезення вугілля залізницями.

20 Розміщення металургії України і перевезення сировини, палива і металу по залізницях.

21 Розміщення хімічної промисловості України і перевезення сировини і готової продукції залізницями.

22 Розміщення електроенергетики України і перевезення палива залізницями.

23 Розміщення машинобудування України і перевезення готової продукції залізницями.

24 Розміщення агропромислового комплексу України і роль залізниць у перевезеннях агропродукції.

25 Розміщення і характеристика залізниць України і їхня роль у транзитних вантажних перевезеннях СНД.

26 Розміщення і характеристика залізниць України і їхня роль у транзитних пасажирських перевезеннях СНД.

27 Розміщення і характеристика залізниць України і їхня роль у міжнародному географічному розподілу праці Східноєвропейських держав.