Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”, страница 3

Фінансові коефіцієнти

Інтервал значення за зонами ризику

без ризиків

min ризик

критичний ризик

недопустимий ризик

Коефіцієнт поточної ліквідності

2<

1,5-2

1-1,5

<1

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1<

0,7-1

0,5-0,7

<0,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2<

0,15-0,2

0,1-0,15

<0,1

Коефіцієнт заборгованості

0-0,5

0,5-1

1-2

2<

Коефіцієнт маневреності

0,2<

0,1-0,2

0,05-0,1

<0,05

Коефіцієнт автономії

0,67<

0,5-0,67

0,33-,5

<0,33

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,75<

0,5-0,75

0,4-0,5

<0,4

Методичні вказівки до розв’язання задачі:

Комплекс показників ризику можливо отримати на основі розрахунку деяких фінансових коефіцієнтів, які розраховуються за наступними формулами (відповідно коду рядка):

Коефіцієнт поточної ліквідності =,                                            (2.1)

Коефіцієнт швидкої ліквідності =,                              (2.2)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = ,                                     (2.3)

Коефіцієнт заборгованості = ,                                                   (2.4)

Коефіцієнт маневреності = ,                                                        (2.5)

Коефіцієнт автономії = ,                                                                        (2.6)

Коефіцієнт фінансової стійкості = .                                            (2.7)

У відповідності з отриманими значеннями, необхідно присвоїти показникам ранг.

1

Безризикова зона

2

Мінімальний ризик

3

Критичний ризик

4

Зона недопустимого ризику

Розрахунок коефіцієнтів, виставлення рангів зводяться в таблицю.

Таблиця 2.3 - Розрахунок фінансових коефіцієнтів

Фінансові коефіцієнти

Формули розрахунку (за № ряду балансу підприємства)

Підприємства

1

2

3

значен-ня

ранг

значен-ня

ранг

значен-ня

ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт заборгованості

Коефіцієнт маневреності

Коефіцієнт автономії

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнт фінансової стійкості

Середній ранг

Задача №3. Проаналізувати  ризик інвестицій А, Б, В, а також можливі портфелі, якщо підприємиць може обрати одну з двох стратегій:

-  обрати один з видів фінансових інвестицій;

-  сформувати портфель, в якому 50% один актив та 50% другий.

Таблиця 3.1 – Кількісні характеристики інвестицій

Показники

Види активів

А

Б

В

Доходність (прибутковість), %:

 1 рік

10

14

14

2 рік

13

12

16

3 рік

14

11

19