Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”, страница 2

,                                      (1.3)

Семиквадратичне відхилення VS:

,                              (1.4)

де І- - індикатор неблагоприємних відхилень

І- =0 – у випадку позитивного відхилення;

І- =1 – у випадку неблагоприємного відхилення;

Коефіцієнт варіації CV:

,                                                             (1.5)

Оцінкою є шкала оцінки ризику.

Таблиця 1.2 – Шкала оцінки ризику

0,0 – 0,1

Мінімальний ризик

0,1 – 0,25

Малий ризик

0,25 – 0,5

Допустимий ризик

0,5 – 0,75

Критичний ризик

0,75 – 1,0

Катастрофічний ризик

Коефіцієнт семиваріації CVS:

,                                                    (1.6)

Коефіцієнт очікуваних втрат Кв:

,                                                     (1.7)

де ,  - відповідає очікуваній величині позитивних та не благоприємних відхилень

,                                           (1.8)

,                                          (1.9)

де z – заплановане значення економічних показників.

КВ знаходиться в інтервалі від 0 до 1. КВ =0, якщо збитки відсутні та КВ=1, якщо відсутній прибуток.

Коефіцієнт асиметрії As:

,                                           (1.10)

Коефіцієнт варіації асиметрії CVAs:

,                                                          (1.11)

де lAs – коефіцієнт асиметрії

, якщо As≥0,                                               (1.12)

, якщо As≤0,                                                (1.13)

Коефіцієнт ексцесу Ех:

,                                     (1.14)

Коефіцієнт варіації ексцесу CVEx:

,                                               (1.15)

де Iex – коефіцієнт ексцесу.

      , якщо Es≥0,                                         (1.16)

, якщо Es≤0,                                         (1.17)

Задача №2. На основі даних балансу підприємства визначити зону ризику їх діяльності. Для цього необхідно визначити ряд фінансових коефіцієнтів.

Таблиця 2.1 - Баланс

Стаття

Код рядка

Підприємства

1

2

3

1

2

3

4

5

І Необоротні активи

080

46165

4104,6

6192,2

Найбільш ліквідні активи

150+220+230+240

206

37,3

2971,6

Активи, які швидко реалізуються

160…220

1222

2476,1

379,2

Активи, яки повільно реалізуються

100…250

11154

9322,7

2141,2

ІІ Оборотні активи

260

12582

11836,1

5765

ІІІ Витрати майбутнього періоду

270

135

-

32,7

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

Баланс (активів)

280

588820

15940,7

11989,9

І Власний капітал

380

51769

9438,6

11720,3

ІІ Забезпечення майбутніх витрат та платежів

430

-

-

-

ІІІ Довгострокові зобов’язання

480

1068

-

-

ІV Поточні зобов’язання

620

5971

6502,1

269,6

V Доходи майбутніх періодів

630

74

-

-

Баланс (пасив)

640

58882

15940,7

11989,9

Таблиця 2.2 - Інтервал значення коефіцієнтів по зонам ризику