Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 8

Розрахунок ставки дисконту залежить від того, який тип грошового потоку використовується для оцінки як база: при типі потоку для власного капіталу застосовується ставка дисконту, рівна потрібній власнику ставці віддачі на вкладений капітал.


Таблиця 2.5  – Прогноз грошових потоків на 2006 – 2010 рр.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Пч

А

Разом

Пч

А

Разом

Пч

А

Разом

Пч

А

Разом

Пч

А

Разом

Місцеві доходи, в т.ч.

·  комісійний збір

141

3,8

144,8

150

3,8

153,8

158

3,8

161,3

160

3,8

163,8

162

3,8

165,8

·  камера схову

14,5

0,02

14,52

14,8

0,02

14,02

15

0,02

15,02

15.2

0,02

15,22

15,4

0,02

15,42

·  платний туалет

16

0,05

16,05

17

0,05

17,05

17,5

0,05

17,55

20

0,05

20,05

20,3

0,05

20,35

·  багажне відділення

0,54

0,02

0,56

0,76

0,02

0,78

1,14

0,02

1,16

1,67

0,02

1,69

2,36

0,02

2,38

·  інші

1,8

0,03

1,83

1,9

0,03

1,93

2

0,03

2.03

2,2

0,03

2,23

2.5

0,03

2,53

Торгівля

100

7

107

110

7

117

120

7

127

128

7

135

130

7

137

Громадське харчування

20

2,8

22,8

22

2.8

24,8

25

2,8

27,8

29

2,8

31,8

35

2,8

37,8

Перукарня

10

0,02

10,02

12,1

0,02

12,12

14

0,02

14,02

15,8

0,02

15.82

16

0,02

16,02

Реклама

5,7

0,02

5,72

7,5

0,02

7,52

8,3

0,02

8,32

9,5

0,02

9,52

10

0,02

10,02

 Інша операційна діяльність

-28

1,24

-26,76

-20

1,24

-18,76

8

1,24

9,24

25

1,24

26,24

40

1,24

41,24


Використаємо для розрахунку ставки дисконту метод кумулятивної побудови. Як показує практика, саме метод кумулятивної побудови найчастіше застосовується в процесі оцінки бізнесу при визначенні ставки дисконтування. Він найкращим чином враховує всі види ризиків інвестиційних вкладень, пов'язані як з чинниками загального для галузі і економіки характеру, так і зі специфікою оцінюваного підприємства. Даний метод застосовний у випадках, коли фондовий ринок недостатньо розвинений або акції компанії не обертаються на ринку, а підприємство-аналог знайти складно.

Метод заснований на експертній оцінці ризиків, пов'язаних з вкладенням засобів в оцінюваний бізнес. Ставка дисконтування розраховується шляхом складання всіх виявлених ризиків і додавання їх до безризикової ставки доходу:

                          K= kбезризик +  р,                                                             (2.5)

де kбезризик – безризикова ставка дисконту;

р – премія за всі види ризиків.