Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 6


Таблиця 2.4  – Динаміка чистого прибутку від усіх видів діяльності підприємства (вокзалу) у 2001 – 2005 рр.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

П

Податок

Пчист

П

Податок

Пчист

П

Податок

Пчист

П

Податок

Пчист

П

Податок

Пчист

1Експлуатація

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 ПДД - усього

77,3

22,5

54,8

73

18,3

54,7

375

93,8

281,2

406

101,5

304,5

339

84,8

254,2

В т.ч.:

2.1 місцеві доходи

90,3

22,5

67,8

71

17,8

53,2

181,6

45,4

136,2

207,3

51,8

155,5

191,8

48

143,8

·  комісійний збір

80,9

20,2

60,7

63,4

15,9

47,5

170

42,5

127,5

195

48,7

146,3

169,6

40,9

122,7

·  камера схову

2,2

0,6

1,6

2

0,5

1,5

3,7

0,9

2,8

5,2

1,3

3,9

6,0

1,5

4,5

·  платний туалет

-

-

-

2,1

0,5

1,6

1,5

0,4

1,1

4,2

1,1

3,1

19,0

4.8

14,2

·  багажне відділення

2,1

0,5

1.6

2,3

0,6

1,7

0,8

0,2

0,6

0,6

0,2

0.4

0,8

0,2

0,6

·  інші

5,1

1,2

3,9

1,2

0,3

0,9

5,6

1,4

4,2

2,3

0,5

1,8

2,4

0,6

1,8

2.2 торгівля

-10,7

0

-10,7

2

0,5

1.5

141,4

35,4

106

140,0

35

105

105

26,2

78,8

2.3 громад-ське харчу-вання

-

-

-

-

-

-

48

12

36

48,2

12,1

36,1

22,9

5,7

17,2

2.4 перукарня

-2,3

-

-2.3

-

-

-

4

1

3

7

1,8

5,2

13

3,3

9,7

2.5 реклама

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5

0,8

2.7

6,3

1,6

4,7

3 Інша операційна діяльність

7

1,8

5.2

57

14,3

42,7

-1

-

-1

-27

-

-27

-40

-

-40

4 Інша діяльність

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

РАЗОМ

84,3

24,3

60.0

130

32,6

97,4

374

93,8

280,2

379

101,5

277,5

299

84,8

214,2


З одного боку, чим довше прогнозний період, тим більше число спостережень і більш обгрунтованою з математичної точки зору виглядає підсумкова величина поточної вартості підприємства. З іншого боку, чим довше прогнозний період, тим складніше прогнозувати конкретні величини виручки, витрат, темпів інфляції, потоків грошових коштів. У країнах з ринковою економікою прогнозний період складає 5-10 років, в країнах з перехідною економікою припустиме скорочення прогнозного періоду до трьох років.