Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 3

Але виконаний розрахунок є вельми спрощеним, адже ця методика передбачає попередній перерахунок всіх статей балансу за ринковою вартістю, що є дуже трудомістким, важким і тривалим процесом, і вимагає роботи цілого колективу спеціалістів з оцінної діяльності. І навіть коли така велика робота буде виконана, отримаємо більш обгрунтовану, наближену до реальності оцінку вартості чистих активів підприємства. А ми виконуємо оцінку вартості підприємства для того, щоб оцінити ефективність управління ним та підвищити цю ефективність. Отже, як використати величину вартості, отриману за витратним підходом, для досягнення цілі оцінки? Чи треба прагнути до підвищення вартості чистих активів підприємства, чи, навпаки, до її зниження? Мабуть, сама по собі величина чистих активів нам нічого не говорить, бо ми не знаємо, наскільки ефективно вони використовуються.

Отже, можна зробити висновок, що для цілей оцінки ефективності управління підприємством використання методик витратного підходу є недоцільним. Тому далі використаємо доходний підхід.

Задача 2

Оцінка вартості підприємства за доходним підходом

(методом дисконтування)

Оцінити вартість підприємства за допомогою методу дисконтування грошових потоків. Вихідні дані наведені в додатку А. Річну суму амортизації у кожен прогнозний рік необхідно розділяти пропорційно чистому прибутку від кожного виду діяльності вокзалу, і відносити на ці види діяльності. Розрахунки виконуються в табл. 2.1 – 2.3 за формулами (2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9) аналогічно наведеному прикладу вирішення.


Таблиця 2.1  – Динаміка чистого прибутку від усіх видів діяльності підприємства (вокзалу) за 5 попередніх років.

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

П

Податок

Пчист

П

Податок

Пчист

П

Податок

Пчист

П

Податок

Пчист

П

Податок

Пчист

1Експлуатація

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 ПДД - усього

В т.ч.:

2.1 місцеві доходи

·  комісійний збір

·  камера схову

·  платний туалет

·  багажне відділення

·  інші

2.2 торгівля

2.3 громад-ське харчу-вання

2.4 перукарня

2.5 реклама

3 Інша операційна діяльність

4 Інша діяльність

РАЗОМ