Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінка", страница 13

попередніх років*

У тис. грн

Вид діяльності

2001

2002

2003

2004

2005

1 Експлуатація

0 для всіх варіантів

2 ПДД - усього

В т.ч.:

2.1 місцеві доходи

·  комісійний збір

67

65

78

81

89

·  камера схову

2

2,1

1,9

2,8

3

·  платний туалет

1,3

1,1

1,9

2,0

1,9

·  багажне відділення

2,1

2,6

3,0

2,1

2,8

·  інші

2,7

2,2

2,0

1,8

1.9

2.2 торгівля

11

12

13

17

16

2.3 громадське харчу-вання

12

10

12

15

17

2.4 перукарня

2

3

3

8

7

2.5 реклама

1

2

2

2

2

3 Інша операційна діяльність

5

6

7

4

4

4 Інша діяльність

1

1

1

1

1

РАЗОМ

*Примітка. У табл. А.1 наведені дані для 1-го варіанту, а вихідні дані для інших варіантів визначаються шляхом збільшення даних таблиці А.1 на 3% для кожного наступного варіанту: для 2-го – на 3%, для 3-го – на 6%, для 4-го – на 9% і так далі.

Величина річних амортизаційних відрахувань дорівнює: для 1 варіанту - 180 тис. грн, а для інших – збільшується на 5 тис. грн для кожного наступного варіанта.

Для складання прогнозу на 5 років річну суму амортизації необхідно розподіляти кожен рік пропорційно чистому прибутку від видів діяльності вокзалу і заносити в табл. 2.5.


Таблиця А.2 – Розрахунок ставки дисконту по видах діяльності вокзалу (за прикладом і для контрольної роботи – для всіх варіантів)

У %

Види діяльності та доходів

Безри-зикова ставка

Ризик недостатньо ефективної системи управління

Ризик нестабіль-ності платоспроможного попиту

Ризик

конкурентного середо-вища

Ризик вилучення виторгу Укрзалізницею для своїх цілей

Підсумкова ставка дисконту

(номінальна)

Середньорічний очікуваний приріст інфляції

Реальна ставка дисконту

Місцеві доходи,

в т.ч.

·  комісійний збір

12

0

1

1

2

16

11

27

·  камера схову

12

2

1

0

2

17

11

28

·  платний туалет

12

0

0

0

2

14

11

25

·  багажне відділення

12

2

1

0

2

17

11

28

·  інші

12

2

2

1

2

19

11

30

Торгівля

12

1

3

5

2

23

11

34

Громадське харчування

12

5

2

5

2

26

11

37

Перукарня

12

2

4

4

2

24

11

35

Реклама

12

2

5

3

2

24

11

35

 Інша операційна діяльність

12

5

5

0

2

24

11

35

Середня ставка

-

-

-

-

-

-

-

31,4