Методика факторного аналізу. Сутність та види факторного аналізу. Етапи факторного аналізу. Класифікація факторів, страница 8

І = 0,43*1,1+0,258*1,2+0,0967*1,2+0,086*1,0+0,129*1,2 = 1,139

Визначити відносну зміну собівартості, якщо

МЗ      20%    МЗ = 55%;

1,2*0,55+1*0,45 = 1,11          

Наведемо приклад застосування методу. Необхідно визначити вплив зміни відповідних первинних факторів на рентабельність виробництва за такими вихідними даними:

                    Таблиця

Найменування показника

Умовне позначення

Значення

Зміна показника

Базовий період

Фактичний період

Абсолютна, (+ -)

Відносна, Тр, %

1. Доходи від реалізації продукції та фінансово-інвестиційної діяльності

Д

6020

7040

1020

116,94

2. Витрати по виробництву реалізованої  продукції з урахуванням адміністративних витрат та витрати фінансово-інвестиційної діяльності

ЗВ

2985

3620

635

121,27

3. Фінансовий результат від  звичайної діяльності

Пзв

3035

3420

385

112,68

4. Середньорічна вартість основних виробничих фондів

9243

9384

+141

101,53

5. Середньорічна вартість матеріальних обігових коштів, тис. грн.

6162

6463

301

104,88

6. Середньорічна вартість виробничих фондів

15405

15847

442

102,87

7. Рентабельність виробництва, %

RВ

19,7

21,6

41,9

109,64

Побудуємо аналітичну та графічну моделі аналізу результативного показника.

                  (    )

          Застосуємо прийом розширення факторної системи:

                              (   )

                       (   )

          Маємо кінцеву модель аналізу:

 

 

 

ЗВ

 

Д

 

Пзв

 

RВ

 
               (   )

          Рис. Графічна модель рентабельності виробництва

          Визначимо вплив зміни середньорічної вартості виробничих фондів на рентабельність виробництва () методом відносних різниць:

            Визначимо вплив зміни величини звичайного прибутку на рентабельність виробництва:

          Проміжна перевірка:

          Визначимо абсолютну зміну складних факторів за рахунок відповідних простих.

          Визначимо відносну зміну складних показників за рахунок відповідних простих (коефіцієнт дольової участі):

            Визначимо вплив відповідних простих факторів на результативний показник – рентабельність виробництва.

Висновок: Таким чином, зростання рентабельності виробництва було пов'язано  з ростом доходів від реалізації продукції та іншої діяльності, за рахунок росту доходів на 16,94 % рентабельність зросла на 6,49 %. Усі інші фактори вплинули на зміну рентабельності негативно. За рахунок зростання витрат від діяльності на 21,27 % рентабельність виробництва знизилась на 4,04%. За рахунок збільшення середньорічної вартості виробничих фондів на 2,87 % рентабельність знизилась на 0,55%, у тому числі за рахунок збільшення вартості основних виробничих фондів – знизилась на 0,175 %, а за рахунок збільшення вартості матеріальних обігових коштів на 0,375%.

          Отож керівнику підприємства необхідно визначити за рахунок чого відбувається зростання витрат, а також слідкувати  за більш ефективним використанням