Загальна характеристика управління проектами. Модель управління проектом. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Організаційні структури управління проектами. Планування проекту. Основи сітьового і календарного планування

Страницы работы

Фрагмент текста работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра “Економіка, організація і управління підприємством”

Полякова О.М, Уткіна Ю.М.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Конспект лекцій

з дисципліни

„УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ”

Частина 1

Харків 2010


Зміст

Вступ

4

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

5

1.1.   Історія розвитку управління проектами

5

1.2    Поняття проектів

6

1.3    Класифікація проектів

7

1.4 Учасники проекту

9

Тема 2 Модель управління проектом

11

2.1Сутність системи управління проектами. Принципи управління

11

2.2 Цілі і функції управління проектами

12

2.3 Процеси управління проектами

14

2.4 Характеристика моделі управління проектами

15

Тема 3 Обґрунтування доцільності реалізації проекту

16

3.1 Життєвий цикл проекту

16

3.2 Розробка концепції проекту

19

3.3 Структура і сутність проектного аналізу

21

Тема 4 Оцінка ефективності інвестиційних проектів

23

4.1 Загальна схема оцінки ефективності проектів

23

4.2 Основні показники ефективності проектів

25

4.3 Комерційний аналіз проекту

29

4.4 Аналіз бюджетної ефективності проекту

30

4.5 Аналіз економічної ефективності проектів

32

4.6 Аналіз альтернативних проектів

33

4.7 Аналіз проектів різної тривалості

34

Тема 5 Організаційні структури управління проектами

35

5.1    Організаційна структура і система взаємин учасників проекту

35

5.2.   Організаційна структура і зміст проекту

40

5.3    Організаційна структура проекту і його зовнішнє оточення

44

5.4 Загальна послідовність розробки і створення організаційних структур управління проектами

45


Тема 6 Планування проекту

46

6.1 Загальні підходи до планування проектів

46

6.2 Структуризація проектів

48

6.3 Типові помилки планування

49

Тема 7 Основи сітьового і календарного планування

50

7.1 Загальна характеристика і види сіткових графіків

50

7.2 Термінологія і основні правила розробки сіткового графіка

51

7.3 Принципи побудови і аналізу сіткових графіків

52

7.4 Помилки сітьової логіки. Оптимізація сіткових графіків

55

Перелік використаних джерел

57


Вступ

В ринкових умовах передумовами успішного впровадження управління проектами є зміна структури власності, пов'язана з руйнуванням монополії державної власності у сфері виробництва і послуг; зміна галузевої структури виробництва в результаті її адаптації до нової структури попиту; а також зміна геополітичної ситуації, включення економіки України у світогосподарські зв’язки.

Конспект лекцій з дисципліни «Управління проектами» спрямований на опанування засад проектної діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту, набуття вмінь з виконання основних функцій управління проектами – організації, планування та контролю.

Метою вивчення курсу „Управління проектами” є оволодіння методологією підготовки та реалізації інвестиційних проектів і механізмів управління ними.

У конспекті лекцій розкрито сутність, ознаки та переваги проектної діяльності; основні цілі, функції та процеси в управлінні проектами; основні напрямки і сутнісний зміст структуризації проекту; основні види і характеристики організаційних структур у проектах; інструменти проектного планування; методичні основи контролю виконання проекту; ризики, що виникають при управлінні проектами; управління проектною командою; особливості проектного фінансування; програмне забезпечення процесу управління проектом.

Конспект лекцій підготовлений відповідно до програми дисципліни „Управління проектами” із метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти у вивченні теоретичного матеріалу та набутті навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичній діяльності.


Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

1.1.  Історія розвитку управління проектами

1.2   Поняття проектів

1.3   Класифікація проектів. Контекст проекту

1.4 Учасники проекту

1.1   Історія розвитку управління проектами

Зародження управління проектами як самостійної дисципліни доводиться на 30-і роки минулого сторіччя і пов'язане з розробкою спеціальних методів управління масштабними проектами в США: авіаційних і нафтогазових.

Похожие материалы

Информация о работе