Завдання та методичні поради до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегічне управління підприємством", страница 2

Замість виробу "А" необхідно розробити конструкцію принципово нового виробу "С" з більш високими параметрами не тільки в порівнянні з виробом "А", але з аналогом-конкурентом. Це дозволить не тільки зберегти ціну на виріб "С" на рівні нинішньої ціни виробу "А", але і збільшити обсяг виробництва нового виробу у два рази в порівнянні з обсягами звітного року. На підготовку виробництва виробу "С", як це видно із таблиці додатку Б, необхідно п’ять років, отже він з’явиться на ринку що наймеш на один, а то і на два роки пізніше товару – конкурента.

На техніко-економічній нараді були детально проаналізовані можливі заходи  по недопущенню банкротства заводу "N", а стратегію підприємства було вирішено прийняти після відповідного економічного обґрунтування кожного інвестиційного варіанту з урахуванням забезпечення його необхідними коштами.

Начальнику планового відділу підприємства запропоновано в 10-денний термін дати економічне заключення по наступним двом інвестиційним проектам.

Перший інвестиційний проект

1 У базовому 2004 році продовжити випуск всіх трьох виробів "А", "Б" і "В", при цьому головне зусилля конструкторів направити на модернізацію виробів "Б" і "В" з відповідним покращенням техніко-економічних показників цих виробів. Модернізовані вироби "Б 1" та "В 1" будуть мати підвищені якісні характеристики, що дасть можливість підвищити ціну на них у наступному році. Згідно з маркетинговими прогнозами ціни на модифіковані вироби "Б 1" та "В 1" у порівнянні з цінами їх базових аналогів "Б" та "В" можливо буде підняти на 4% та 9% відповідно.

2 В 2005 році зняти з виробництва виріб А. Почати випуск модифікованих виробів "Б 1" та "В 1", відповідно змінивши ціни на них. При плануванні обсягу випуску (реалізації) виробів урахувати, що виріб "Б 1" у структурі товарного випуску буде займати 80% загального обсягу випуску (реалізації) базового року, а виріб "Б 1" відповідно 20% . Для виконання підвищеного обсягу випуску виробів "Б 1" та "В 1" необхідно залучити додаткове обладнання вартість якого необхідно визначити. Обладнання, яке було необхідне для виробництва виробу "А" може продаватись по залишковій вартості.

3 У тому ж 2005 році зосередити зусилля конструкторського бюро на розробці конструкторської документації нового прогресивного виробу "С" з подальшою технологічною та організаційно-технологічною підготовкою виробництва у наступні роки (див. додаток Б).

4 У 2012 році, коли вже будуть випускатись усі вироби "С", "Б 1", "В 1", прогнозуються зміна кон'юнктури ринку, тому при плануванні обсягу виробництва, починаючи з 2012 року необхідно врахувати таку структуру товарного випуску (а відповідно і виручки від реалізації): виріб "С" — 50%; "Б 1" — 30%; "В 1" — 20%.

          Другий інвестиційний проект

1 Вимоги дивись у п. 1 проекту № 1.

2 В 2005-2009 р. р. продовжити випуск виробу "А" і модифікованих виробів   "В1" та "Б 1". У 2005 році приступити до конструкторсько-технологічної підготовки виробництва виробу "С",  виробництво якого почати з 2010 року.

3 У 2010 року, коли вже будуть випускатись усі вироби "С", "Б 1", "В 1", прогнозується зміна кон'юнктури ринку, тому при плануванні обсягу виробництва необхідно враховувати таку структуру товарного випуску (виручки): "С" — 50%, "Б 1" — 30%, "В 1" — 20%.

2   Методичні вказівки до виконання розрахунків

Розрахунки виконуються в такій послідовності:

1 Визначається обсяг реалізації продукції по рокам розрахункового періоду (2004 – 2012 рр.)

2 Обчислюються змінні витрати за цей період часу

3 Визначаються інвестиційні витрати по відповідних роках у тому числі розмір обігового капіталу (коштів) і їх приріст по відповідних роках