Завдання та методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Економічна розвідка та безпека бізнесу», страница 8

а) Комплекс дій, проведених власником інформації, по огородженню своїх прав на володіння і розпорядження інформацією, створенню умов, що обмежують її поширення, які виключають доступ до засекреченої інформації і її носіїв

б) Правила, міри і заходи, що регламентують питання доступу, застосування і передачі інформації, що вводяться в дію адміністративним шляхом.

13 До етапів процесу організації захисту інформації  відносяться :

1. Аналіз об'єкта захисту

2. Визначення погроз

3. Визначення необхідних мір захисту.

14 Канали поширення комерційної таємниці – це (*):

а) Відносини, які установлені між джерелами і споживачами таємниці

б) Співробітники фірми, що несумлінно відносяться до своїх обов'язків

в) Комп'ютери й інша офісна техніка.

15 До правомірних каналів поширення таємниці відносяться (**):

а) Співробітники фірми

б) Сторонні особи

в) Конкуренти

г) Юридичні особи, які допущені до секретної інформації

16 До неправомірних каналів поширення таємниці належать (**):

а) Співробітники фірми

б) Сторонні особи

в) Конкуренти

г) Юридичні особи, які допущені до секретної інформації

17 До елементів системи захисту комерційної таємниці відносяться (**):

а) Порядок визначення інформації, що містить комерційну таємницю і термінів її дії

б) Фінансове положення компанії

в) Система допуску осіб до секретних зведень

г)  Умови контрактів і маркетингова політика

18 До непрямих ознак витоку інформації відносяться (**):

а) Зниження доходів фірми

б) Збільшення доходів фірми

в) Зрив домовленостей з постачальниками

г) Перебування нових постачальників

д) Відмовлення банків у наданні кредитів

19 Внаслідок недостатнього забезпечення безпеки персоналу можуть здійснитися погрози (**):

а) Продаж секретів фірми

б) Розкрадання майна

в) Відмовлення  банків у наданні кредитів

г) Стабілізація положення у фірмі

20 До технічних засобів захисту безпеки бізнесу відносяться (**):

а) Факси і ксерокси

б) Комп'ютери

в) Променева техніка

г) Скремблери

Заняття 8-9

Завдання для самостійної роботи

1 Особливості показників, що цікавлять  при зборі інформації (**):

а) Адекватність

б) Порівнянність

в) Ефективність

г) Аналітичність

2 Параметри оцінки ступеня діяльності конкурента це (**):

а) Відповідність якості товару заявленому

б) Відповідність кількості товару ринковому попиту

в) Економічність

г) Адекватність

д) Своєчасність

3 Ступінь ефективності визначається за допомогою (*):

а) Індексу ефективності, що дорівнює відношенню значення фактичної реалізації мети до планового

б) Індексу ефективності, що дорівнює відношенню значення планової реалізації мети до фактичного

4 Показник економічності - це (*):

а) Показник відповідності фактичного рівня споживання ресурсів  нормативному

б) Показник можливого зменшення (збільшення) споживання ресурсів

5 Продуктивність – це (*):

1 Відношення кількості витрачених ресурсів до прибутку підприємства

2 Співвідношення кількості виробленої продукції і витрачених ресурсів

6 Які фінансово-економічні характеристики не мають першочергового значення при визначенні конкурентноздатності фірми, яка нас цікавить (**)?

а) Фінансова стійкість

б) Рівень доходів працівників підприємства

в) Ліквідність

г) Чисельність працівників підприємства

д) Рентабельність

7  Відмінність якості від поняття ефективності полягає в тому, що (*):

а) Його вимір одержує вираження в характеристиках принципів об'єкта

б) Його вимір одержує вираження в кількісних показниках

8 Фінансовий стан підприємства – це (*):

а) Економічна категорія, що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку

б) Економічна категорія, що відбиває стан капіталу на даний момент часу і у перспективі

в) Економічна категорія, що відбиває стан капіталу в процесі життєдіяльності підприємства

ПРИКЛАДИ  ЗАВДАНЬ

Завдання 1

Фірма "Мрія", з метою підвищення конкурентноздатності своєї продукції, після проведення маркетингових досліджень (на суму 35 000 дол. США), прийшла до висновку, що доцільно провести розвідувальні роботи на підприємстві свого конкурента. З цією метою, вона впровадила на дану фірму своїх співробітників, це обійшлося їй у 10 000 дол. США, видобуток необхідної інформації обійшовся ще в 20000 дол. США. У результаті проведених заходів, доход фірми зріс на 500 000 дол. США. Розрахувати ефективність проведених заходів.