Завдання та методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Економічна розвідка та безпека бізнесу», страница 6

а) Видобуток інформації про конкурента, захист власної інформації

б) Видобуток інформації про конкурента, її обробка

в) Аналіз отриманої інформації, її захист

7 Принципи, на основі яких функціонує економічна розвідка (*):

а) Неупередженість у доборі

б) Системність інформації

в) Конфіденційність

г) Усі відповіді є вірними

8 Що не відноситься до правил ведення економічної розвідки (*):

а) Закритий характер інформації

б) Охорона секретів фірми

в) Збереження в таємниці будь-який, навіть відомої усім інформації

9 До засобів економічної розвідки не відносяться (*):

а) Засоби зв'язку

б) Новинки моди

в) Пристрої, що копіюють

г) Комп'ютерна техніка

в) Зброя

10 До методів розвідки відносяться (**):

а) Загальні

б) Особливі

в) Особисті

г) Приватні

д) Суспільні

11 Методи збору інформації поділяються на (**) :

а) Офіційні

б) Легальні

в) Напівофіційні

г) Військові

д) Нелегальні

е) Напівлегальні

12 Легальні методи інформації це (*):

а) Методи, при яких одержання інформації про конкурента не несе ні моральної, а ні кримінальної відповідальності

б) Методи збору інформації, які несуть моральну відповідальність

в) Методи збору інформації, які несуть кримінальну відповідальність

13  Ефективність розвідки виміряється (*):

а)  Відношенням вигод, отриманих від розвідувальної діяльності до витрат на її ведення

б) Добутком вартості добутої інформації на кількість співробітників служби безпеки

в) Сумою усіх витрат на ведення розвідки

14  Умови, що не визначають ефективність ведення розвідки (**):

а) Мистецтво розвідника

б) Одержання інформації з нелегальних джерел

в) "Щасливий випадок"

г) Кількість людей, що працюють у розвідувальній організації

в) Організація розвідувальної діяльності.

15 Показники ефективності розвідки (*):

а) Своєчасність одержання інформації

б) Точність інформації

в) Кількість інформації

16 Що не входить у класифікацію розвідників (**):

а) Місцеві розвідники

б) Зовнішні розвідники

в) Розвідники, що повертаються

г) Помилкові агенти

в) Розвідники життя

17  Розвідники смерті називаються ще (*):

а) Туземці

б) Проникаючі агенти

в) Неповернуті агенти

18 Об'єктом розвідки для малого підприємства стає (*):

а) Його конкурент

б)  Ринкова інфраструктура

в) Маркетингова політика конкурентів

19 Конкурентна розвідка базується на (*):

а) Збиранні інформації про партнерів

б) Збиранні інформації про найбільші підприємства

в) Збиранні інформації взагалі

г) Збиранні інформації про ринкову інфраструктуру

д) Збиранні інформації про суперників

20 Відмінністю конкурентної розвідки від промислового шпигунства є (**):

а) Промислове шпигунство бере інформацію з відкритих джерел, а конкурентна розвідка - з закритих

б) Промислове шпигунство бере інформацію з закритих джерел, а конкурентна розвідка - з відкритих

в) Конкурентна розвідка використовує етичні методи збору інформації

21 Ознаками бенчмаркінгу є (**):

а) Реалізація практики "від кращого до кращого"

б) Перериваний процес у дослідженні технологій

в) Науковий метод аналізу переваги

г) Оцінка конкурентних переваг супротивника

д) Стратегічне планування

22 Види бенчмаркінгу (**):

а) Внутрішній

б) Зовнішній

в) Конкурентноздатності

г) Функціональний

д) Загальний

е) Приватний

23 До основних задач бізнес-розвідки не відносяться (**):

а)  Одержання переваги над конкурентами

б) Одержання документів з відкритого доступу

в) Орієнтація структур бізнес - розвідки

г) Розробка нових підходів до ведення бізнесу

24 Система економічної розвідки промислового підприємства – це (*):

а) Організаційна структура, збір, перевірка, обробка й аналіз даних по різних видах діяльності

б) Використання інформації для рішення конкретних задач господарської діяльності підприємства

в) Організаційна структура, збирання, перевірка, обробка і аналіз даних по різним видам діяльності і подальше використання інформації для рішення конкретних задач господарської діяльності підприємства

25 Принципи розвідувальної діяльності в економіці (**):

а) Визначення мети проведення розвідки

б) Визначення місця проведення розвідки

в) Визначення потреб об'єкта проведення розвідки

г) Визначення джерел одержання інформації