Завдання та методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Економічна розвідка та безпека бізнесу», страница 5

6 Аналітична оцінка конкурентів

1 Оцінка ефективності ведення бізнесу конкурентом

2 Оцінка джерел фінансування

3 Показники ефективності роботи підприємства конкурента.

7 Захист бізнесу від шпигунства

1 Шляхи просочення інформації

2  Способи захисту інформації

3 Технічні засоби захисту бізнесу.

8 Закони України, що забезпечують захист юридичних і фізичних осіб від шпигунства

1.Закон Украины «О защите экономической конкуренции».

2.Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

3.Закон Украины «О предприятиях в Украине».

4.Закон Украины «О предпринимательстве».

9 Промислове шпигунство

1 Основні поняття

2 Розвиток промислового шпигунства в різні історичні періоди

3 Шляхи боротьби з промисловим шпигунством

10 Система організації економічної розвідки в різних видах підприємств (великих, середніх, дрібних)

1 Організація розвідки на великих підприємствах

2 Організація розвідки на середніх підприємствах

3 Організація розвідки на дрібних підприємствах

11 Джерела інформації в економічній розвідці

1 Сутність поняття інформації в економічної розвідці

2 Джерела інформації

3 Шляхи захисту інформації

12 Конкурентна розвідка. Бенчмаркінг

1 Поняття  конкурентної розвідки

2 Поняття бенчмаркінгу

3 Показати їх різницю та можливості використання

13 Практика захисту комерційної таємниці у світі

1 Поняття комерційної таємниці

2 Практика захисту комерційної таємниці у світі

3 Практика захисту комерційної таємниці в Україні

14 Технічні засоби збору інформації

1 Еволюція технічних засобів збирання інформації

2 Практика застосування цих засобів у світі та на Україні

3 Захист від технічних засобів збирання інформації

15 Засоби захисту інформації від шпигунства

1 Канали втрати інформації

2 Підготовка кадрів на підприємстві

3 Технічні засоби захисту інформації


Завдання для самостійної роботи

*- одна вірна відповідь

** - декілька вірних відповідей

Заняття 1-2

Завдання для самостійної роботи

1 Яка країна вважається родоначальницею економічної розвідки (*):

а) Англія

б) Китай

в) Германія

2 Яка країна вважається родоначальницею промислового шпигунства (розвідки)? (*)

а) Китай

б) Великобританія

в) Італія

г) Німеччина

3 Які базові сфери життя які найбільш цікавлять розвідку (**):

а) Економічна

б) Політична

в) Соціальна

г) Військова

д) Наукова

4 У рамках економічної розвідки можна виділити (*):

а) Комерційну і промислову

б) Комерційну і наукову

в) Промислову і соціальну

г) Соціальну і технологічну

д) Комерційну і технологічну

5 Комерційна розвідка займається дослідженням (**):

а) Витрат

б) Маркетингу

в) Менеджменту

г) Стратегії і тактики конкурента

в) Ресурсами

г) Науково-технічними дослідженнями

6 Промислове шпигунство не займається дослідженням (**):

а) Технологій

б) Маркетингу

в) Наукою

г) Ресурсами

д) Менеджменту

          7 База даних розвідки поділяється на (*):

а) Поточну і стратегічну

б) Базисну і планову

в) Планову і стратегічну

          8 Технологічне шпигунство є найбільш ефективним на (*):

а) Тривалому періоді

б) При короткострокових періодах

в) Часовий відрізок ролі не відіграє

Заняття  3-4

Завдання для самостійної роботи

1 Економічна розвідка організується проти (*):

а) Фізичних осіб

б) Юридичних осіб

в) Держави

д) Усі відповіді є вірними

2 Економічна розвідка відрізняється від інших видів розвідки (**):

а) Метою, спрямованістю

б) Перевагою носія інформації

в)  Спрямованістю проти "ворогів", а не конкурентів

3 Параметри ведення бізнесу конкурентом, які не відносяться до  економічної розвідки (*):

а) Технічна характеристика продукту

б) Масштаби виробництва

в) Ім'я коханки президента фірми

4 Що визиває інтерес в галузі маркетингу конкурента для економічної розвідки (**):

а) Ринок

в) Цінова політика

г) Подробиці життя носіїв інформації

5 Що визиває інтерес в галузі фінансів конкурента для економічної розвідки (**):

а) Ефективність функціонування капіталу

б) Прибутковість

в) Рентабельність

г) Рівень заробітної плати керівного складу

д) Вартість офісних меблів

6 Назвіть глобальні завдання, які поставлені перед економічною розвідкою (*):