Завдання та методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Економічна розвідка та безпека бізнесу», страница 3

1.   Погрози і методи їх запобігання.

2.  Фактори, визначення, склад і структура служби безпеки

3.  Що є основним об'єктом економічної розвідки на підприємстві ? Обґрунтуйте свою відповідь

4.  Які існують способи захисту підприємства від витоку конфіденційної інформації

5.  Назвіть і охарактеризуйте форми відносин між фірмами на конкретних прикладах

6.  Що таке конкуренції, назвіть її види

7.  Ключова властивість інформації, його характеристика

8.  Розкрийте сутність поняття «захист інформації»

9.  З чого складається система захисту зведень віднесених до комерційної таємниці?

10. Які існують заходу для захисту комерційної таємниці? 

Понятійний інструментарій

          Безпека організації визначається безліччю «погроз» у процесі її взаємодії з зовнішнім середовищем і розвитком  внутрішнього середовища.

Склад і структура служби безпеки організації визначається двома факторами:

1  Потенційним складом і структурою погроз.

2  Фінансовим станом організації.

          Структура, чисельність і склад служби безпеки фірми визначаються фінансовими можливостями підприємства, масштабами комерційної діяльності, ступенем конфіденційності інформації.

В умовах, коли основним об'єктом злочинних зазіхань став капітал, на перший план у діяльності їх  служб безпеки виходять інформаційно-аналітичне забезпечення, економічна розвідка і контррозвідка, а також організація оперативних заходів.

          Ключова роль у діяльності служби безпеки фірми повинна приділятися аналітичній ланці, що здійснює збір і обробку інформації про конкурентів

          Несумлінна конкуренція здійснюється у формі промислового шпигунства, корупції, фальсифікації продукції конкурентів і т.д.

          Концепція інформаційної безпеки, повинна відповідати на три питання: 1 Що захищати?

2 Від чого захищати?

3 Як захищати?

          Під об'єктом захисту мається на увазі  комплекс фізичних, апаратних і документальних засобів, призначених для збору, передачі, обробки і збереження інформації.

З однієї сторони інформація є неподільної і має сенс тільки при досить повному обсязі зведень, з іншогобоку - якість її підвищується при додаванні нових достовірних даних, тобто можна проводити поступове нагромадження зведень і невеликих частин.

         Розробляючи заходи для захисту комерційної  таємниці фірми, необхідно насамперед, економічно обґрунтувати доцільність засекречування тієї чи іншої інформації.      

Якщо витік інформації відбувся, то його необхідно визначити. Це можливо здійснити по непрямих ознаках.

          Особливе місце в роботі служби безпеки займає робота з персоналом. Інформаційний аспект безпеки фірми в роботі персоналу одержує свій розвиток і продовження тому, що саме персонал генерує ідеї, ноу-хау, у цілому всю інформацію і є її носієм.

          Якщо є технічні засоби одержання інформації, тобто такого ж засобу її чи захисту обмеження доступу до неї. Технічні фахівці у своїх областях, безумовно, добре знають можливості техніки як для збору, так і для захисту інформації.

Заняття 8-9
Тема - Аналітична оцінка конкурента

1 Оцінка ефективності ведення бізнесу конкурентом.

2 Оцінка джерел фінансування і характеристика розподілу прибутку.

3 Оцінка фінансової стійкості підприємства конкурента.

4 Показники ефективності роботи підприємства конкурента.

Питання для самоконтролю

1.  У чому полягають особливості оцінки ефективності бізнесу (наведіть конкретні приклади)

2.  Параметри оцінки ступеня ефективності діяльності конкурента

3.  Визначення ступеня ефективності роботи підприємства конкурента

4.  Назвіть фінансово-економічні характеристики роботи підприємства

5.  Назвіть відмінність поняття «якості» від «ефективності»

6.  Наведіть приклади джерел фінансування (внутрішніх і зовнішніх)

7.  Назвіть документи з який може бути витягнута необхідна інформація

8.  Що такий фінансовий стан підприємства. Його характеристики

9.   Наведіть приклади фальсифікації балансу

Понятійний інструментарій