Економіка Заходу: від протестантського до авантюрно-спекулятивного капіталізму і віртуальної економіки. Духовні витоки світової кризи, страница 8

Дві страшні світові війни, що потрясли міжнародне співтовариство, і відчайдушні спроби західної цивілізації зафіксувати своє привілейоване становище шляхом встановлення на всій планеті національної диктатури Світового Уряду в рамках тієї чи іншої моделі «нового світового порядку» підтверджують гірку правоту оцінок «російського американця» Питирима Сорокіна.

Наступна ознака занепаду, що, власне, випливає з невіри, знищення духовного життя, традицій - це згасання духовної творчості, згасання культури. Ще на початку ХХ століття, характеризуючи західну цивілізацію, О. Шпенглер  зазначав, що для західноєвропейського людства вже годі чекати великого живопису чи музики. Всі сили згасаючої культури зосереджуються в техніці

Але творчість це і наука. У середині ХХ століття наука закінчується і на зміну їй приходить техніка. Західна цивілізація створила грандіозний будинок науки - перш за все природної науки, в центрі якої була фізика. Це був вихід в колосальні простори - від далеких галактик до найдрібніших елементарних частинок. Цей розвиток науки був одним з найбільших досягнень західної цивілізації. Він тривав ще й у XX столітті. Усі знають якщо не за змістом, то хоча б за назвою такі колосальні нові області, які дійсно змінили характер людського уявлення про світ і про взаємодію людини зі світом. Це квантова механіка, теорія відносності і генетика. Були виявлені матеріальні носії спадковості - гени, які розташовані лінійно в хромосомі, і з'ясовано порядок їх розташування. Ці галузі розвивалися в першій половині XX століття, але в другій половині XX століття вже ніякого нового революційного перевороту в науці не відбулося. Зараз дуже люблять говорити про найбільші досягнення людства, про що при цьому згадують? Комп'ютери, супутники - але це ні в якій мірі не наука. Наука відкриває закони природи. А техніка - це використання вже відомих законів природи. І в цьому сенсі сучасність тільки підтримує точку зору О.Шпенглера про те, що в період занепаду гаснуча цивілізація зосереджує всі свої сили в одній області, саме - в техніці. Наука скінчилася, законів природи не так вже й багато, вони в основному відкриті. Залишається людству абсолютно нова діяльність - вільна творчість на підставі відомих законів природи.

Про знищення традиційної культури свідчать і такі явища як революція, що почалася ще в 60-х роках у свідомості і житті західного суспільства, що проходить під девізом: «секс - наркотики - рок-музика». Причому цей девіз і відповідний спосіб життя активно пропагувався через засоби масової інформації. Наслідком стала безпрецедентна за своїми масштабами демографічна криза, що охопила майже всі країни Західної Європи - власне теж ознака занепаду цивілізації. За зауваженням П. Друкера деякі країни Європи рухаються прямо до загальнонаціонального самогубства, яке має настати десь в кінці XXI століття.

«Моральний релятивізм» К. Юнга - визнання ним, що «добро і зло суть одне» стає для багатьох на заході життєвої ідеєю [26, с.216] – породжує в душі людини стан «морального хаосу», який, за словами доктора психологічних наук Т.О. Флоренської, є одним з головних джерел психічних захворювань. Зло - це недуга душі, що руйнує сприйняття істини.

Крім того, подібний підхід неминуче призводить до небезпечних соціальних наслідків. Так, американський вчений, професор Томас Цасс, автор двадцяти трьох книг з психіатрії, вивчаючи вплив морального релятивізму в психології, психотерапії, психіатрії на моральний стан американського суспільства, прийшов до важливого висновку. «Зниження індивідуальної особистої відповідальності, заміна християнських чеснот, високих моральних цінностей їх сурогатами, зниження моральних стандартів задля уникнення «стресу» і для досягнення комфорту стало «головною руйнівною силою, яка впливала на американське суспільство протягом останніх п'ятдесяти років». Зокрема, наводяться дані про зміни в моральному стані США за ці роки: кількість дітей, які утримуються державою, збільшилася на 300%, а число самогубств юнаків, дівчат і дітей молодше 20 років збільшилося в рази; кількість великих злочинів - у 5 разів.