Духовно-моральні основи розвитку соціально-економічних систем. Проблема морального чинника в економіці: історія і сучасність. Типізація соціально-економічних систем за моральним критерієм. Концепція духовно-моральної соціально-економічної системи, страница 50

Проте умови господарювання, які сприяють створенню і розвитку духовно-моральної СЕС, не можуть обмежуватися лише інститутом права. Дві інші складові – це сама система (інститут) державного управління, а також інститути культури, освіти, виховання, сім'ї. Інститут освіти – це один з ключових інститутів суспільства, за допомогою нього передається і змінюється культура і мораль, свідомість і поведінка, в тому числі у сфері економіки. Він може руйнувати, а може і творити. Це одна з основ створення моделі духовно-морального управління та духовно-моральної економіки.

Зміна ціннісних орієнтирів у суспільстві, перехід від цінностей матеріальної культури до цінностей духовної культури – це головна умова для створення духовно-моральної економіки. Цінності, культура, інтелект, поведінку людей, що перебувають при владі, до того ж на всіх її рівнях, значною мірою визначають морально-психологічний клімат у суспільстві, впливають на мислення, свідомість, поведінку всього суспільства, в тому числі на мислення, свідомість, поведінку економічну.

Зміна існуючої інтелектуальної моделі управління на модель духовно-моральну, що реалізовує зокрема принципи соціальної і моральної відповідальності (не словами, а діями) перед суспільством за отриману владу – запорука успішних соціально-економічних перетворень і побудови духовно-моральної економіки. Науково доведено, що управляти країною можна, змінивши свідомість від 5 до 20% її жителів, які вважаються «елітою». До еліти відносять і управлінців, особливо вищого рівня [44].

У зв'язку з цим можна запропонувати концепцію створення критичного управлінського потенціалу, тобто цілісної, системної підготовки критичної маси лідерів управлінців на основі спеціально розроблених програм і методик, з метою зміни інтелектуальної моделі управління та моделі соціально-економічної системи на модель духовно-морального управління, духовно-моральної економіки. Це можливо на основі впровадження нової моделі навчання, шляхом отримання на основі інноваційних методик системних знань про два типи СЕС і моделі управління – аморальну економіку і західну модель менеджменту, і духовно-моральної СЕС та моделі управління: їх основи, механізми, приклади і результати дії. У наслідку чого стане можливою зміна інтелектуальних моделей управлінців, які і будуть впроваджувати необхідні перетворення в СЕС.

Втім зміну моделі управління неможливо здійснити без зміни культурного простору. Найважливішою функцією державного управління, особливо в інформаційну епоху, є контроль ЗМІ. Через ЗМІ надається не просто безлика інформація, але задаються цінності й стереотипи, формується образ мислення і поведінки окремої особистості і суспільства в цілому. Особливо це актуально для молоді, у якій цінності ще не сформовані. Якщо ЗМІ показують необхідність вірності даному слову, людині, Вітчизні, виховують повагу, чесність, порядність показують прихильність ідеалам любові та краси – ми будемо мати шанси отримати морально здорове суспільство, спрямоване і в економічній сфері відповідно до цих ідеалів. Якщо ж, як це відбувається зараз, ЗМІ нав'язуватимуть суспільству у якості ідеалів розпусту, життя в своє задоволення, культивуватимуть невгамовну погоню за матеріальними благами і споживацтво, задаватимуть ідеали та стереотипи помилкової краси, ми ніколи не зможемо створити навіть соціальну економіку, не кажучи вже про духовно-моральну.