Бізнес-план (економічні аспекти), страница 8

          Крв – коефіцієнт росту витрат у незавершеному виробництві.

   Розрахунки виконуємо у таблиці 11.

    Таблиця 11 – Розрахунок величини оборотних засобів підприємства у незавершеному виробництві

Виріб

Обсяг випуску за рік, од.  (V)

Собівартість одиниці продукції, грн (Сni)

Тривалість циклу виготовлення виробу, дні

Коефіцієнт росту витрат

Сума оборотних засобів у незавершеному виробництві, грн

А

1440

1179

0,4

0,6

1131,84

Б

840

94

0,5

0,6

65,8

В

120

49

0,1

0,6

0,98

Всього

2400

¾

¾

¾

1198,63

Всього оборотних засобів: Фоб = 1198,63+33872,79=35071,42 грн.

    Про ефективність роботи підприємства можна також судити з показників рентабельності.

Можемо розрахувати три види показників рентабельності:

- рентабельність окремих виробів;

- рентабельність продукції;

- рентабельність виробництва (підприємства).

Рентабельність окремих виробів:

                                      (8)

де Пі – прибуток від реалізації і-го виробу, грн;

     СПі – повна собівартість і-го виробу, грн;

      Ці – ціна і-го виробу, грн.

Рентабельність продукції розраховується як:

                                                  (9)

де Пр – прибуток від реалізації всього обсягу виробництва, грн.;

     Ср – собівартість всього обсягу реалізованої продукції (повна), грн.;

Рентабельність виробництва (підприємства) буває двох видів:

- загальна:

                                              (10)

-  розрахункова:

                                         (11)

де Пбал, Пчист – балансовий та чистий прибуток підприємства відповідно, грн;

       ¾ середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн;

     *      ¾  середньорічна вартість нормованих оборотних засобів, грн.

Балансовий прибуток визначається з урахуванням інших операційних доходів (100050 грн) та інших операційних витрат (69400 грн).

Балансовий прибуток складе:

217080+100050-69400=247730.

Розрахунки виконуємо в таблиці 12.

Таблиця 12 – Розрахунок показників рентабельності

Показники

Виріб

А

Б

В

1. Прибуток від реалізації одиниці виробу, грн

141

16

5,39

2. Повна собівартість одиниці виробу, грн

1179

94

49

3. Рентабельність окремих виробів, %

11,2

17,0

11

4. Обсяг випуску виробів на рік, шт

1440

840

120

5. Повна собівартість обсягу випуску, тис. грн

1782,6

6. Прибуток від реалізації всього обсягу випуску, тис. грн

217,08

7. Рентабельність продукції, %

12,2

8. Балансовий прибуток, тис. грн

247,730

9. Чистий прибуток, тис. грн

166,55

10. Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн

403,000

11. Середньорічна вартість нормованих ОЗ, тис. грн

35,071

12. Рентабельність підприємства: загальна

56,6

                                    розрахункова

38,0

Висновок : Цей бізнес план є прийнятними,оскільки основні економічні показники цього бізнес-плану є задовільними (чистий грошовий прибуток=166,55 тис. грн.,рентабельність підприємства загальна-56,6% ,). Кредит у 100 тис. грн. окупається вже на шостому місяці кредитування при терміні кредитування у 9 місяців.