Бізнес-план (економічні аспекти), страница 7

Показники

Види продукції

А

Б

В

1. Загальна величина постійних витрат, тис. грн

271,73

14,2

0,8

2. Обсяг випуску виробів, шт

1698,3

79,1

5,9

3. Постійні витрати на одиницю виробу, грн

160

179,5

135,6

4. Повна собівартість одиниці виробу, грн

1179

94

49

5. Ціна одиниці виробу, грн

1320

110

54,39

6. Прибуток від одиниці виробу, грн

141

16

5,39

7. Маржинальний доход від одиниці виробу, грн

301

195,5

140,99

8. Виручка від реалізації обсягу виробів, тис. грн

1900,80

92,4

6,48

9. Критична виручка, тис. грн

1010,39

84,84

6,23

10. Критична кількість продукції, шт

765

771

115

                                          

                                

                                              

Рисунок 1 – Залежність зміни розміру кредиту від обсягу виробництва і реалізації продукції.

   Необхідно також виконати розрахунок оборотних засобів підприємства у виробничих запасах і допоміжних матеріалах.

Таблиця 10 – Розрахунок суми оборотних засобів підприємства

Матеріали та комплектуючі

Середньодобова потреба у матеріалах, кг

Ціна 1 кг, грн

Інтервал поставки матеріалу, дні

Величина запасу

Поточний, кг

Страхо-вий, кг

Виробничий,

кг

грн

(7х3)

1

2

3

4

5=(2х4)

6(50% від 5)

7=(5+6)

8

Основні матеріали

                    А

67,1

19

11

738,1

369,05

1107,15

21035,85

                    Б

13,8

23

11

151,8

75,9

227,7

5237,1

                    В

3,95

14

11

43,45

21,72

65,17

912,38

Всього:

¾

¾

¾

¾

¾

¾

27185,33

Допоміжні матеріали

                     А

39,45

10

29

1144,5

572,02

1716,07

17160,7

                     Б

16,11

7

29

467,19

233,6

700,79

4905,53

                     В

0,099

6

29

2,87

1,44

4,31

25,86

Всього:

¾

¾

¾

¾

¾

¾

6647,46

Разом

¾

¾

¾

¾

¾

¾

33872,79

    Середньодобова потреба у матеріалах розраховується діленням річної потреби у матеріалах на тривалість періоду (360 днів).

    Величина страхового запасу дорівнює 50% від поточного.

    Величина виробничого запасу дорівнює сумі поточного та страхового запасів.

    Визначимо суму оборотних засобів у незавершеному виробництві за формулою:

                                                                                                              (7)

    де Фоб(нпз)і – норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві для і-го виду продукції, грн.;

         Vi – обсяг випуску і-го виду продукції, шт.;

         Сni – повна собівартість одиниці виробу і-го виду, грн;

          Тц – тривалість виробничого циклу виготовлення і-го виду, днів;