Бізнес-план (економічні аспекти), страница 5

*Для спрощення розрахунків в ціні враховано норматив рентабельності (для А - 12%, для Б- 18%, для В - 11%).

          Щоб розпочати виробничу діяльність, підприємству не вистачає власних коштів, тому за два місяці до початку діяльності воно може взяти кредит на суму 100 тис. грн. вартістю 25% на рік. Згідно з кредитним договором початок погашення кредиту співпадає з початком діяльності підприємства, кредит погашається щомісяця. Термін кредитування становить 9 місяців.

          Розрахунки строку погашення і фінансових результатів діяльності підприємства здійснюються (щомісячно) в таблиці 8. Відсотки за кредит погашаються з виручки від операційної діяльності. Податок на прибуток складає 25%. Грошовий потік складається з суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. Сума амортизації розраховується, виходячи зі строку служби обладнання лінійним методом (таблиці 7). Спочатку весь грошовий потік направляється на погашення кредиту, а після його погашення - на потреби підприємства.


Таблиця 8 – План доходів та витрат проекту

В тисячах гривень

Показник

Значення за місяцями

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1  Виторг від реалізації

166,64

166,64

166,64

166,64

166,64

166,64

166,64

166,64

166,64

166,64

166,64

166,64

1999,68

2  Поточні витрати (2.1+2.2)

151,38

151,38

151,38

151,38

151,38

151,38

151,38

151,37

151,37

148,6

148,6

148,6

1808,25

2.1   Змінні витрати

124,71

124,71

124,71

124,71

124,71

124,71

124,71

124,71

124,71

124,71

124,71

124,71

1496,57

2.2   Постійні витрати (2.2.1+2.2.4):

26,67

26,67

26,67

26,67

26,67

26,67

26,67

26,66

26,66

23,89

23,89

23,89

311,68

2.2.1  Постійні витрати без урахування відсотків за кредит, у т. ч.:

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

23,89

286,73

- амортизація

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

121,3

- орендна плата

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

9,0

2.2.2 Відсоток за кредит

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,78

2,77

2,77

-

-

-

25

3 Прибуток від реалізації (1-2)

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,27

15,27

17,97

17,97

17,97

191,27

4 Інші операційні доходи

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

8,34

100,05

5 Інші операційні витрати

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

69,4

6 Балансовий прибуток (3+4-5)

17,82

17,82

17,82

17,82

17,82

17,82

17,82

17,83

17,83

20,53

20,53

20,53

221,92

7 Податок на прибуток

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,46

4,46

5,13

5,13

5,13

55,48

8 Чистий прибуток (6-7)

13,37

13,37

13,37

13,37

13,37

13,37

13,37

13,38

13,38

15,4

15,4

15,4

166,55

9 Чисті грошові надходження (8+2.2.2)

23,47

23,47

23,47

23,47

23,47

23,47

23,47

23,48

23,48

25,54

25,54

25,54

287,87

10 Погашення кредиту

23,47

23,47

23,47

23,47

6,12

-

-

-

-

-

-

-

100

11 Кошти, що залишаються у розпорядженні підприємства

-

-

-

-

17,35

23,47

23,47

23,47

23,47

23,47

23,47

23,47

181,64

12 Те ж саме, зростаючим підсумком

-

-

-

-

17,35

40,82

64,29

87,76

111,23

134,7

158,17

181,64

-