Бізнес-план (економічні аспекти), страница 4

Найменування витрат

По видах продукції, тис. грн

Всього, тис. грн

А

Б

В

1. Сировина та основні матеріали

599,16

25,32

2,04

626,52

2. Допоміжні матеріали

144

41,16

0,216

185,37

3. Покупні напівфабрикати

35,66

2,59

0,1275

38,37

4. Транспортно-заготівельні витрати (15% від (1+2+3))

116,82

4,36

0,35

121,53

5. Паливо та електроенергія на технологічні цілі

42,79

3,89

0,153

46,83

6. Заробітна плата робітників (основна та додаткова)

356,64

16,22

1,47

374,33

7. Відрахування на соціальні заходи (39,5% від заробітної плати)

140,87

6,41

0,58

147,86

8. Інші перемінні витрати

0

0

0,16

0,16

9. Всього перемінних витрат

1426,57

64,9

5,1

1496,57

10. Постійні витрати

271,73

14,2

0,8

286,73

11. Всього повна собівартість випуску

1698,3

79,1

5,9

1783,3

12. Обсяг випуску продукції, шт.

1440

840

120

2400

13. Собівартість одиниці виробу, грн.

1179

94

49

-------

14. Питома вага в структурі собівартості, *%                                                                                                                                                                                                                            - перемінних витрат

84

82

86

-------

 - постійних витрат

16

18

14

-------

*Питома вага перемінних витрат для спрощення рахунків задається.

          При калькулюванні собівартості зворотні відходи віднімаються від вартості сировини і матеріалів.

Величина транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) розраховується за формулою:

                             (3)

;

де Сом, Сдоп.м - витрати на основні та допоміжні матеріали, грн.

Спок.м - витрати на покупні напівфабрикати, грн.

aтзв - % транспортно-заготівельних витрат; aтзв =15%.

Постійні витрати включають витрати на оренду приміщення, маркетингові дослідження, амортизацію обладнання, адміністративні та інші витрати.

Підприємству важливо правильно встановити ціну на продукцію, тому що від цього залежить попит на неї, прибуток і рентабельність підприємства.

При встановленні ціни одиниці виробу враховуються наступні фактори:

- витрати на виробництво продукції;

- можливість отримання достатнього прибутку при виготовленні прийнятних по всім параметрам виробів;

- необхідність підтримувати та розширювати ринкову нишу, яку займає підприємство, в умовах конкуренції.

Виходячи з цін, визначають прибуток від реалізації продукції.

Таблиця 6 - Розрахунок прибутку від реалізації продукції

Виріб

Ціна одиниці виробу, грн

Обсяг випуску, шт.

Виручка від реалізації, тис. грн.

Собівартість продукції, тис. грн

Прибуток, тис. грн

За місяць

За рік

За місяць

За рік

За місяць

За рік

За місяць

За рік

А

1320

120

1440

158,4

1900,8

141,480

1697,76

16,92

203,04

Б

110

70

840

7,7

92,4

6,58

78,96

1,12

13,44

В

54,39

10

120

0,54

6,48

0,49

5,88

0,05

0,6

Всього

   -----

200

2400

166,64

1999,68

148,55

1782,6

18,09

217,08