Бізнес-план (економічні аспекти), страница 3

Коефіцієнт використання потужності Квп по типах обладнання розраховується як відношення планового випуску продукції до потужності типу обладнання:

                   для типу №1 Квп =  = 0,93

                   для типу №2 Квп =  = 0,96

                   для типу №3 Квп =  = 0,7

Як бачимо, планується дуже високе завантаження потужностей. Це пояснюється величиною попиту на продукцію в даному році, необхідністю для будь-якого підприємства зберегти зайняту позицію на ринку.

Далі розрахуємо витрату матеріалів для випуску продукції.

Таблиця 4 - Розрахунок витрат основних та допоміжних матеріалів

Виріб

Обсяг випуску продукції, шт

Норма витрати матеріалу на 1 виріб, кг

Ціна 1 кг матеріалів,   грн          

Витрата матеріалів, тис. кг

Витрати на матеріали, тис. грн

на місяць

на    рік

на місяць (2х4)

на рік           

на місяць (5х6)

на рік        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Витрата основних матеріалів

А

120

1440

17

19

2,040

24,480

49,930

599,16

Б

70

840

6

23

0,420

5,040

2,110

25,32

В

10

120

12

14

0,120

1,440

0,17

2,04

Всього

200

2400

-------.

-------.

2,58

30,960

52,21

626,52


Продовження таблиці 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Витрата допоміжних матеріалів

А

10

1320

0,15

10

1,2

14,4

12

144

Б

70

600

0,14

7

0,49

5,88

3,43

41,16

В

10

180

0,3

6

0,003

0,036

0,018

0,216

Всього

200

2400

-------.

-------.

1,693

20,31

15,44

185,37

          Аналогічно розраховуються інші витрати на основне виробництво (витрати на обслуговування та управління виробництвом): заробітна плата (основна і допоміжна) виробничих робочих з нарахуваннями на соціальні потреби; електроенергія на технологічні цілі; витрати на утримання і експлуатацію обладнання; загальновиробничі витрати.

          Виходячи з виконаних розрахунків (таблиця 4) та вихідних даних, визначають витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Таблиця 5 - Розрахунок річних витрат на виробництво і реалізацію продукції