Бенчмаркінг. Мета й основні принципи бенчмаркінгу, його види, страница 6

4-й квадрант. Творець прибутку. Вибіркове інвестування або відхід з ринку (Selective Investment / Divestment).

Ці підприємства працюють на дуже привабливих ринках, але їхня сила на ринку невелика. Інвестування повинне бути спрямоване на посилення їхніх конкурентних переваг. Якщо вони можуть покращити своє положення на ринку, то вони повинні бути об'єктом інвестування. У протлежному випадку необхідно готуватися до відходу із цього ринку. Рекомендуються такі стратегії: пошук вільних ніш, вузька спеціалізація, продаж підприємства.

5-й квадрант. Середній бізнес. Стратегія сегментування і вибіркове інвестування (Segment & Selective Investment).

Ці підприємства знаходяться на середніх конкурентних позиціях на середніх за привабливостю ринках. Вони можуть покращити свої результати за рахунок стратегії диференціації: створюючи і розвиваючи прибуткові сегменти, а також створюючи бар'єри для виходу конкурентів на ці сегменти. Рекомендовані стратегії: пошук нових сегментів, диференціація, вибіркове інвестування.

6-й квадрант. Стратегія «збирання врожаю» (Harvest for Cash Generation).

Підприємство - лідер, але  на ринку, що відмирає. Необхідно акцентуватися на максимальному підвищенні поточної прибутковості даного бізнесу, тому що можливостей зростання для підприємства на цьому ринку більше немає. Можливо обмежене інвестування на підтримку короткострокової конкурентоспроможності підприємства, але довгострокове інвестування небажано. Рекомендовані стратегії: зберігати лідируючі позиції, максимізувати поточний доход, інвестувати засоби тільки на підтримку конкурентоспроможності, шукати нові ринки.

7-й квадрант. Той, хто програв (2). Контрольований відхід або згортання інвестицій (Controlled Exit or Disinvestment).

Слабке підприємство на середньому ринку. Спроба збільшити їхню конкурентоспроможність і частку ринку може бути занадто дорогою і не окупитися. Інвестиції у це підприємство повинні бути вкрай обережними. Рекомендовані стратегії: спеціалізація; пошук вузьких ніш; згортання своєї діяльності.

8-й квадрат. Той, хто програв (1). «Збирання урожаю» при постійному контролі (Controlled Harvest).

Підприємству необхідно сконцентрувати зусилля на зниженні ризиків і захист свого бізнесу в найбільш прибуткових сегментах. Рекомендовані стратегії: захист своїх позицій на найбільш прибуткових сегментах ринку, мінімізації інвестицій, згортання своєї діяльності.

9-й квадрат. Той, хто програв (3). Швидкий відхід з ринку або атака конкурентів (Rapid Exit or Attack).

Підприємства, що потрапили в цей квадрант, є першими кандидатами на вихід з бізнесу.  Стратегії, що рекомендують: використання цих підприємств для атаки на "дійних корів" конкурентів, щоб знизити їхню прибутковість; максимально зібрати врожай, мінімізувати постійні витрати, уникаючи інвестування.

Основна увага в моделі GE/McKinsey зосереджується на балансуванні інвестиціями. Визначаючи позиції кожного окремого виду бізнесу в просторі стратегічних позицій матриці GE/McKinsey, виявляється очікуваний внесок кожного з них в економічну ефективність організації у цілому в найближчому майбутньому.

Модель GE/McKinsey рекомендує скористатися такими стратегіями, які варто використати як напрямки для подальшого поглибленого аналізу, але не слід розглядати як остаточне рішення.

SWOT-аналіз

Одним з інструментів, що дозволяє об'єднати позитивні та негативні фактори, які впливають на діяльність підприємства як ззовні (з боку зовнішнього середовища), так і зсередини, а також проаналізувати можливі стратегії поводження підприємства в ринковому середовищі, є SWOT-аналіз.

Простіше кажучи, SWOT-аналіз дозволяє виявити і структурувати сильні та слабкі сторони фірми, а також потенційні можливості і загрози. Досягається це за рахунок того, що необхідно зрівняти внутрішні сили та слабості своєї компанії з можливостями, які дає їм ринок. Виходячи з якості відповідності робиться висновок про те, у якому напрямку організація повинна розвивати свій бізнес.