Бенчмаркінг. Мета й основні принципи бенчмаркінгу, його види, страница 3

-  провести БМ при умовах небажаності обміну інформацією з іншими підприємствами й обмеженнями за тимчасових і матеріальних ресурсів,застосовується внутрішній БМ;

-  зробити пошук інновацій, неможливо використати досвід власних підрозділів, еталон перебуває у зовнішніх підприємствах, використовується зовнішній БМ;

-  досягти статусу конкурентоспроможності на світовому ринку, застосовується міжнародний або глобальний БМ.

До основних принципів БМ відносяться:

принцип якості. БМ повинен концентруватися на якісних показниках аналізованого підприємства;

систематичне проведення БМ. БМ повинен проводитися постійно, тому що постійно змінюються провідні підприємства і їхні методи роботи. Необхідно постійно й безупинно вивчати як безпосередніх конкурентів компанії, так і кращий у світовій практиці «еталон»;

плановість у роботі. Всі етапи БМ дослідження необхідно проводити планомірно й послідовно;

вимірність характеристик та їхня відповідність. Для одержання найбільш оптимального результату необхідно порівнювати ключові характеристики критичних процесів.

4.3. ЕТАПИ ПРОЦЕСУ БЕНЧМАРКіНГу. ФАКТОРИ УСПІХУ

Дослідження БМ займає, як правило, не менше 6 місяців. Успіх проекту БМ полягає у строгому дотриманні послідовності етапів процесу еталонного зіставлення.

Як правило, алгоритм БМ включає 7 основних етапів:

1.  Аналіз стану підприємства. Пошук сфер для покращення положення.  Найбільш ефективним інструментом до визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також визначення можливостей і загроз зовнішнього середовища є SWOT-аналіз.

2.  Визначення об'єкта для «еталонного зіставлення». Мається на увазі, що для підприємства досить важливим є визначення того бізнес-процесу, що підлягає порівнянню. Необхідно порівнювати й аналізувати тільки аналогічні процеси. Тобто перед порівнянням необхідно класифікувати всі процеси, що відбуваються на підприємстві.

3.  Пошук «еталонного підприємства». Для великих компаній все просто, вони мають одного або двох конкурентів, саме їх і варто розглядати при БМ. Якщо ми говоримо про середній або малий бізнес, то тут аналог варто шукати, орієнтуючись на моніторинг, фінансові звіти і  думки споживачів.

4.  Збирання інформації про «еталонне підприємство». Після того як ми вибираємо підприємство, що є для нас найбільш прийнятним як приклад для передачі досвіду, необхідно зібрати про нього всю інформацію, яка цікавить нас. Тут необхідно пам'ятати, що БМ використовує тільки відкриті джерела інформації, такі, як Інтернет, виставки, статті, звіти, що публікуються й ін. Основна мета збирання інформації - відповідь на питання щодо способів покращення власного бізнесу.

5.  Аналіз інформації. При збиранні інформації необхідно ввести деякі обмеження. Мається на увазі, що потрібно враховувати тільки ті фактори ведення бізнесу, на яких робиться акцент при постановці цілей. Тобто якщо пріоритетним є досягнення максимальної якості виконання замовлень, то пошук інформації обмежується вибором даних за передовими технологіями у сфері виробництва й інформаційного забезпечення. Обмеженням тут може стати той факт, що контрагент перебуває в іншій країні, таким чином, поставки можуть міняти вартість залежно від митних бар'єрів, також змінюватися може і швидкість поставок або обмеженням може стати дорожнеча встаткування.  На цьому етапі стає видно, чи варто далі продовжувати проект, тобто чи не будуть передбачувані витрати більше, ніж прогнозований прибуток.

6.  Впровадження отриманого досвіду в діяльність підприємства. Впровадження чужого, навіть дуже позитивного досвіду може з'явитися неприйнятним для іншого підприємства. Перед впровадженням «чуже» необхідно адаптувати під те підприємство, у яке цей досвід збираються впроваджувати.