Бенчмаркінг. Мета й основні принципи бенчмаркінгу, його види, страница 2

4.2. МЕТА Й ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БЕНЧМАРКіНГу. ВИДИ БЕНЧМАРКуНГу

Основною метою БМ є знаходження найбільш успішного бізнесу та вивчення його для наступного застосування.

Існують такі види БМ:

1.  Внутрішній БМ – це БМ процесу, здійснюваний усередині підприємства. Полягає у складанні характеристик виробничих одиниць, схожих з аналогом. Припускає пошук партнерів зі структурних підрозділів або іншої сфери діяльності, але одного підприємства. Перевага цього виду БМ - у легкому доступі до інформації, а також у тім, що при такому виді БМ значно менше бар'єрів для виконання рекомендацій, тому що в рамках одного підприємства досить просто передавати досвід. Недоліком є той факт, що найкращий досвід варто шукати все-таки поза  власним підприємством.

2.  БМ конкурентоспроможності – вимір характеристики підприємства і зіставлення її з характеристиками конкурента, дослідження специфічних продуктів, можливостей процесу або організаційно-управлінських методів підприємств – конкурентів. Використовується підприємствами для розгляду своїх позицій за виробничими характеристиками основних продуктів і послуг. При БМ розглядаються підприємства з однієї галузі. Проблема полягає у видобутку інформації. Конфіденційну інформацію одержати практично не можливо, що утрудняє обмін досвідом.

3.  Функціональний або загальний БМ - порівняння певних функцій декількох підприємств - конкурентів або підрозділів одного підприємства. Використовується у випадку, коли підприємству потрібно провести БМ за різними галузями промисловості або серед різних сфер діяльності з метою покращення аналогічних функцій або робочих процесів. Результатом цього виду БМ досить часто стають значні інноваційні прориви.

4.  БМ процесу – робота з аналізу та надання рекомендацій зі зміни певних показників після зіставлення їх з підприємствами, що є «еталонними» в аналогічних процесах. Використовується у випадку, коли метою стає покращення специфічних процесів та операцій. Для порівняння беруться підприємства, що мають найкращі показники в аналогічній сфері виробництва або послуг. Дає результат у досить короткий термін за умови, що підприємство одержить всю необхідну інформацію.

5.  Міжнародний БМ – розширення стратегічного БМ. Використовується тоді, коли партнерів шукають в інших країнах. Досить часто підприємства, що мають найкращий досвід, розташовані в інших країнах світу. Глобалізація і прогрес інформаційних технологій підвищують можливості створення міжнародних проектів. Цей процес може займати досить часу та ресурсів, а результати необхідно ретельно аналізувати через розходження у світовій економіці.  

6.  Стратегічний БМ  вивчає довгострокові стратегії та загальні підходи, що використовуються на еталонних підприємствах для покращення свого загального стану. Цей вид БМ містить у собі розробку основних напрямків розвитку підприємства, розвиток нових продуктів і послуг, зміну балансу діяльності компанії. Це досить складний для впровадження вид БМ, що дійсно є результативним, але через тривалий проміжок часу.

7.  Зовнішній БМ  містить у собі пошук та аналіз підприємств, які відомі як кращі у своїй сфері. Зовнішній бенчмаркінг надає можливості для навчання передовому досвіду в найуспішніших підприємств. Недоліком є той факт, що стратегія, успішно застосована на одному підприємстві, може «не спрацювати» на іншому. Тому при перевірці вірогідності та застосовності даних, інформації та вироблення рекомендацій може знадобитися велика кількість часу і ресурсів.

Таким чином, коли необхідно:

-  переглянути стратегії, які стали невідповідними до нових вимог, застосовується стратегічний БМ;

-  знайти методи для усунення недоліків у роботі, змінити рівень виробництва щодо конкурентів, використовується БМ конкурентоспроможності;

-  покращити основні процеси для зміни діяльності за найкоротший термін, застосовують БМ процесів;

-  покращити діяльність, для якої не імнує еталонів - використовується функціональний або загальний БМ;