Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції, страница 8

          Найвагоміші фактори, які впливають на зниження обсягу виробництва вітчизняних підприємств наведені у таблиці 5.9.

Таблиця 5.9 – Фактори, що впливають на обсяг випуску продукції:

Зовнішні

Внутрішні

·  Відсутність можливості для інвестицій у виробництво через високі податки, високі процентні ставки по кредитах, непродуману економічну політику в цілому

·  Сформоване в радянський період енергоємне виробництво, висока зношеність основних фондів

·  Криза неплатежів

·  Кількість ресурсів на підприємстві, у т.ч. виробничих фондів, матеріальних ресурсів, трудових ресурсів

·  Якість використання цих ресурсів, тобто продуктивність праці, фондовіддача

·  Технічний стан устаткування

·  Кваліфікація персоналу

·  Фінансовий стан підприємства

          У процесі аналізу необхідно також встановити загальну величину резервів збільшення випуску продукції, а також потенційно можливий обсяг випуску продукції (рис. 5.2).

          Фактори, які впливають на обсяг реалізації, наведені на рисунку 5.3.

Невикористані резерви зростання виробництва продукції

 

Потенційні резерви

зростання

виробництва

продукції

 

Фактичний обсяг продукції

 

Загальна величина резервів збільшення випуску продукції

 

Зміна ступеню

використання

виробничої

потужності

 

Зміна середньої

оптової ціни під

впливом

структурного

зрушення

асортименту

продукції

 

Рис.5.2 Фактори, що спричиняють вплив на обсяг виробництва

Багетная рамка: Група виробничих
факторів
 


Багетная рамка: Фактори, пов’язані з
роботою відділу
збуту та складів
Багетная рамка: Фактори, пов’язані з
транспортуванням
продукції
Багетная рамка: Фактори, пов’язані з
контрагентами

Багетная рамка: Інші фактори

Ø строки документообігу, якість опрацювання документів в установах банку

Ø зміна цін і кон’юнктури ринку, рішення арбітражних судів щодо позовів

Ø зміни митних правил, інших норм законодавства

 

Ø вибір форм розрахунків з покупцями

Ø своєчасність і якість оформлення платіжних документів, а також стан контролю за їх сплатою

Ø вивчення платоспроможності покупців і можливих форм співпраці з ними

Ø своєчасність та якість оформлення санкцій за порушення зобов’язань по сплаті боргів покупцям

 

Ø відповідність кількості і видів транспортних засобів потребам підприємства (зробленим замовленням і договірним домовленостям)

Ø ритмічність подачі транспортних засобів

Ø придатність наданих транспортних засобів для завантаження відповідних видів продукції

Ø дотримання термінів перевезень та інших договірних умов

 

Ø  забезпеченість тарою та упаковкою

Ø  наявність договорів на поставку і дотримання їх умов при відвантаженні продукції покупцям

Ø  дотримання умов співпраці з транспортними установами

 

Ø  рівень виконання плану виробництва товарної продукції

Ø  якість продукції

Ø  асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції

Ø  ритмічність випуску продукції

 

Рис. 5.3 Фактори, які впливають на обсяг реалізації продукції