Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції, страница 7

      ТП – випуск товарної продукції за період;

      РП – обсяг реалізації.

          Тоді , виходячи з формули (5.4) маємо:

РП = ТП + (ЗГП ПП - ЗГП КП) = ТП -  ЗГП           (5.5)

Тоді, модель факторного аналізу:

РП = ТП + ЗГП ПП  + (-ЗГП КП),              (5.6)

або

РП = ТП - ЗГП

          Виконаємо аналіз, виходячи з даних таблиці 5.7

Таблиця 5.7 - Баланс товарної продукції

Показник

За планом

Фактично

Абсолютне відхилення (+,-)

Вплив на обсяг реалізації

1.  Залишки нереалізованої продукції на початок періоду:

-  на складах

-  товарів відвантажених

100

200

120

240

+20

+40

+20

+40

Разом

300

360

+60

+60

2.  Випуск товарной продукції

3.  Реалузація товарной рподукції

4.  Залишки реалізованой продукції на кінець періоду:

-  на складах

-  товарів відвантажених

1320

1290

80

250

1323

1243

140

300

+3

-47

+60

+50

+3

х

-60

-50

Разом

330

440

+110

-110

5. Зміна залишків нереалізованої продукції впродовж звітного періоду (4-1)

+30

+80

+50

-50

          Для факторного аналізу складено таблицю 5.8   

Таблиця 5.8 – Показники випуску, відвантаження та реалізації продукції, тис.грн.

Показник

За планом

Фактично

Абсолютне відхилення (+,-)

Вплив на обсяг реалізації

1 Товарна продукція

1320

1323

+3

+3

2 Зміна залишків продукції на складі

-20

+20

+40

-40

3 Обсяг відвантаженої продукції

(1-2)

1340

1303

-37

-37

4 Зміна залишків товарів відвантажених

+50

+60

+10

-10

5 Обсяг реалізації товарної продукції (3-4)

1290

1243

-47

х

За даними табл. 5.8, план за обсягом реалізації не виконано на 47 тис. грн., що зумовлено безпосередньо зменшенням обсягів відвантаження на 37 тис. грн. і негативним впливом збільшення обсягів залишків товарів відвантажених на 10 тис. грн. У свою чергу, невиконання плану відвантаження продукції пояснюється позитивним впливом збільшення обсягу виробництва (+3 тис. грн. і негативним впливом збільшення залишків готової продукції на складі підприємства (40 тис. грн.).

6 Аналіз факторів та резервів росту обсягу виробництва і реалізації

продукції

          Між обсягом випуску та реалізації продукції існує тісний взаємозв’язок (рис. 5.1): при зниженні обсягу випуску відповідно знижується обсяг реалізації, і навпаки – зниження обсягу реалізації вимагає або знизити на продукцію, а якщо це неможливо, то знизити випуск. На обсяг випуску та реалізації впливає комплекс зовнішніх і внутрішніх факторів, серед яких один з найважливіших – конкурентноздатність продукції підприємства, яка, у свою чергу, також формується під впливом багатьох факторів.

Обсяг                                                                                            Обсяг

випуску                                                                                         реалізації

 


зовнішні                конкурентноздатність              внутрішні

фактори                           продукції                           фактори

          Рисунок 5.1 – Взаємозв’язок факторів виробництва та реалізації