Аналіз ефективності використання основних фондів, страница 9

Аналіз зміни експлуатаційного парку локомотивів в залежності від зміни обсягу перевезень та продуктивності, та по факторам продуктивності виконують по аналогії з аналізом робочого парку вагонів. Аналітично зміст між експлуатаційним парком () та відповідними факторами

Факторний аналіз продуктивності локомотива та використання експлуатаційного парку локомотивів

Ме=                                                                      (2.20)

Ме0= 23180,747/(365*940207,59)= 67,547 лок.≈ 68 лок

Ме1= 23478,12/(365*930215,52)= 69,149 лок.≈ 70 лок

Виконаємо аналіз за даними таблиці 2.10

1.  Розрахуємо плановий та фактичний експлуатаційний парк локомотивів

2.  Скорегуємо експлуатаційний парк локомотивів на фактичний обсяг перевезень (брутто)

Ме*= х                                                                       (2.21)

Ме*= 67,547*1,01276= 68,416 лок..≈69 лок

3 Визначимо  зміну експлуатаційного парку локомотивів за факторами обсягу перевезень та середньодобової продуктивності локомотива

ΔМе(∑Plбр)= Ме*- Ме0;                                                              (2.22)

ΔМе(∑Plбр)= 68,416-67,547= 0,869 лок..≈1лок

ΔМе(Пл)= Ме1- Ме*;                                                                 (2.23)

ΔМе(Пл)= 69,149-68,416= 0,735 лок..≈1лок

4 Визначимо частку (ступінь) впливу кожного з факторів на зміну середньодобової продуктивності локомотива

σПл(Sл)=                                                                        (2.24)

σПл(Sл)= -9425,64/-9992,07= 0,9433

σПл(β)=                                                                           (2.25)

σПл)= 18813,06/-9992,07=- 1,8828

 σПл(Qбр)=                                                            (2.26)

σПл(Qбр)= -19379,49/-9992,07= 1,9395

5 Визначимо відхилення експлуатаційного парку локомотивів за факторами продуктивності

ΔМе(Sл)= ΔМе(Пл) х σПл(Sл)                                                                      (2.27)

ΔМе(Sл)= 0,735*0,9433 = 0,6933 лок.≈1лок

ΔМе(β)= ΔМе(Пл) х σПл(β)                                                                (2.28)

ΔМе(β)= 0,735*(-1,8828) = -1,3839 лок.≈-2лок

ΔМе(Qбр)= ΔМе(Пл) х σПл(Qбр)                  

ΔМе(Qбр)= 0,735*1,9395 = 1,4255 лок.≈2лок                                     (2.29)

Перевірка:

ΔМе(Пл)= ΔМе(Sл)+ ΔМе(β)+ ΔМе(Qбр);

ΔМе(Пл)= 0,6933 + (-1,3839) + 1,4255 = 0,7349 ≈ 0,735 лок.

ΔМе= Ме1 –Ме0= ΔМе(∑Plбр)+ ΔМе(Sл)+ ΔМе(β)+ ΔМе(Qбр);

ΔМе= 69,149-67,547 = 1,602 = 0,869+0,6933+(-1,3839)+1,4255=1,604 лок.≈2лок

Висновок: Таким чином ми бачимо, що експлуатаційний парк локомотивів у фактичному періоді порівняно з планом зріс на 2 локомотива у тому числі за рахунок збільшення обсягу роботи на 1 локомотив (це позитивна тенденція) та за рахунок зниження продуктивності 1 локомотива (це негативна тенденція). Збільшення парку  по факторам продуктивності відбулося за рахунок зниження середньодобового пробігу та за рахунок зниження середньої ваги вантажного поїзда (це негативна тенденція).Таблиця 2.10 — Аналіз показників використання локомотивів

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютне

(+;-)

Відносне

(%)

1.  Обсяг перевезень, млн т-км брутто

23180,747

23478,12

297,37

101,2

2.  Середньодобовий пробіг локомотива, км

399

395

-4

98,9

3.  Середня вага вантажного поїзда, т

2940

2880

-60

97,9

4.  Частка допоміжного пробігу у загальному лінійному пробігу, %

19,85

18,23

-1,62

91,8

5.  Середньодобова продуктивність локомотива, т-км брутто

940207,59

930215,52

-9992,07

98,9