Аналіз ефективності використання основних фондів, страница 8

                                                                                    (2.18)

де   -  середня вага поїзду брутто ;

       -  середньодобовий пробіг локомотива;

      - частка допоміжного пробігу локомотива у лінійному.

Для факторного аналізу продуктивності локомотиву можливо застосувати як метод ланцюгових підстав, так і метод абсолютних різниць.

При аналізі треба мати на увазі, що кожен із якісних показників, які впливають на величину продуктивності локомотиву у свою чергу залежить від інших факторів.

Так маса поїзду брутто залежить від:

-  навантаження вантажного вагону;

-  кількості вагонів у потязі;

-  частки порожніх вагонів;

-  маси тари вагонів.

Великий вплив на підвищення середньої маси поїзду здійснює формування важковагових потягів (якщо це є економічно виправданим).

Аналіз використання локомотивів також як і аналіз використання вагонів починають з оцінки зміни їх продуктивності. Розрахунки виконують по кожному типу тяги та у цілому по усім локомотивам, які зайняті у вантажному русі. Окремо аналізують використання локомотивів на маневровій роботі та у пасажирському русі.

При дослідженні показників, які визначають середньодобовий пробіг оцінюють причини зміни співвідношення часу знаходження локомотиву у русі та в усіх видах простоїв, для чого користуються даними про використання бюджету часу локомотивів.

Для оцінки впливу зміни допоміжного пробігу його розбивають на складові: одиночний, у подвійній тязі у підталкуванні та виконують аналіз причин, які призвели до зростання допоміжної роботи.

Виконаємо аналіз середньодобової продуктивності локомотиву за даними таблиці 2.9. З таблиці видно, що у фактичному періоді порівняно з планом продуктивність локомотиву знизилась на 9992,07 т-км. За результатами факторного аналізу (таблиця 2.9)  ми бачимо що  на продуктивність локомотива негативно вплинуло зниження середньодобового пробігу та середньої маси поїзду, а під впливом  зниження допоміжного пробігу продуктиність локомотиву виросла.

Таблиця 2.9 - Факторний аналіз середньодобової продуктивності локомотива методом ланцюгових підстав

№ підстановки

Фактори

Розрахунок впливу факторів на результативний показник

Sл

β

Qбр

0

Sл0

β0

Qбр0

1

Sл1

β0

Qбр0

ΔПл(Sл)= 2940*395*(1-0,1985)-2940*399*(1-0,1985)= -25,64

2

Sл1

β1

Qбр0

ΔПл(β)= 2940*395*(1-0,1823)-2940*395*(1-0,1985)= 18813,06

3

Sл1

β1

Qбр1

ΔПл(Qбр) = 2880*395*(1-0,1823)-2940*395*(1-0,1823)= -19379,49

Перевірка:

Δ Пл= Пл1- Пл0= ΔПл(Sл)+ ΔПл(β)+ ΔПл(Qбр);

Δ Пл= 930215,52-940207,59= (-9425,64)+18813,06+(-19379,49)= -9992,07т-км

Оцінка впливу якості використання локомотивів на їх пробіги та експлуатаційний парк.

Найбільш повне використання локомотивів за потужністю та часом обумовлює зменшення обсягу роботи у локомотиво-кілометрах () та загальної потреби у експлуатаційному парку локомотивів.

Зміна загального пробігу локомотива обумовлюється впливом таких факторів як:

-  обсяг перевезення у тоно-кілом. брутто ();

-  середня маса поїзда брутто ();

-  частка допоміжного загального пробігу до пробігу у голові поїзду ().

Аналітична формула залежності:

                                                                                    (2.19)

Для факторного аналізу необхідно застосовувати метод ланцюгових підстав.

При поліпшенні якісних показників використання локомотивів на одиницю перевезень припадає менший обсяг роботи, що характеризується зменшенням співвідношення , або відповідно збільшенням співвідношення  .